نسخه آزمایشی

درباره ما                           اخبار و رویدادها                       پیشینه های نسخه پژوهی                      ارتباط با ما                      عضویت

نسخ خطی ابونصرفارابی
 
نسخ خطی خمسه نظامی
گزیده آثار هنری

 
 • نسخه ‌خطی خمسه امیرخسرو دهلوی (کتابت ۹۳۵ق) به خط پیرحسین کاتب شیرازی
  نسخه‌ خطی هنری خمسه امیرخسرو دهلوی که توسط پیرحسین کاتب شیرازی در تاریخ بیست و سوم ذی‌القعده سال ۹۳۵ق. کتابت شده و دارای ۱۳ نگاره مربوط به دوره صفوی است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.622 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه‌خطی هنری قرآن (کتابت قرن ۱۰ق) به خط روزبهان شیرازی
  نسخه‌خطی هنری از قرآن که توسط روزبهان الطبعی الشیرازی در اواسط قرن ۱۰ق. کتابت شده است. این نسخه مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز تذهیب شده است. متن نسخه به خط نسخ عالی کتابت شده و دارای آرایه‌های تزئینی و هنری فراوان از جمله کتیبه‌های مذهب، نقوش تزئینی گل، ترنج و طلااندازی مابین سطور است. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Is 1558 در کتابخانه چستربیتی نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت قرن ۱۱-۱۳ق) با ۱۷ نگاره
  نسخه خطی شاهنامه فردوسی که در بازه زمانی قرن۱۱ق. الی قرن ۱۳ق. تکمیل و به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۷ نگاره است که دو نگاره آن که در ابتدا و انتهای نسخه درج شده مربوط دوره قاجار و سایر نگاره‌ها احتمالاً مربوط به اواخر دوره صفویه است. این نسخه‌هنری از شاهنامه فردوسی با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.603 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی خسرو و شیرین نظامی (کتابت ۸۲۴ق) به خط اظهرالسلطانی با ۵ نگاره
  نسخه خطی هنری خسرو و شیرین از حکیم نظامی گنجوی که توسط ظهیرالدین اظهر تبریزی ملقب به اظهر السلطانی در ۲۴ربیع الثانی ۸۲۴ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۵ نگاره نفیس به سبک هنرمندان اوایل سلطنت شاه طهماسب صفوی است و با شماره دسترسی Persian MS 6 در کتابخانه جان رایلندز دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.


کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.