نسخه آزمایشی


 
 • نسخه خطی گلشن راز (کتابت ۹۹۴ق) به خط مظفرحسین الکاتب الهروی
  نسخه خطی هنری گلشن راز تالیف م‍ح‍م‍ود‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ که در ذی‌الحجه ۹۹۴ق. توسط مظفر حسین الکاتب الهروی به خط نستعلیق کتابت شده است. نسخه دارای ۲ نگاره به سبک هنر صفوی است که علاوه بر سرلوحه مذهب آغازین، در تزئین تمامی حاشیه‌های برگ‌های نسخه ا ز آرایه تشعیر استفاده شده است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Staatsbibliothek zu Berlin. Diez A oct. 3 در کتابخانه دولتی برلین به نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی صفات العاشقین هلالی جغتایی (کتابت ۹۷۸ق)
  نسخه خطی صفات العاشقین از هلالی جغتایی توسط میرمعزالدین محمد حسینی کاشانی در سال ۹۷۸ق. کتابت شده است. نسخه دارای ۶نگاره مربوط به دوره صفوی است و آرایه‌های تذهیب و تشعیر به زیبایی در تمامی برگ‌های آن به کار رفته است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.656 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی دیوان امیرشاهی(کتابت قرن ۱۰ق) به خط میرعمادالحسینی
  سخه خطی هنری با عنوان دیوان امیرشاهی که احتمالاً در قرن ۱۰ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. کاتب نسخه براساس اطلاعات به‌جا مانده از انجامه مخدوش شده و همچنین یادداشت کتابدار کتابخانه سلطنتی دهلی در ابتدای نسخه، میرعمادالحسینی است. علاوه بر آرایه‌های هنری فراوان داخل متن، دو مجلس نگاره مربوط به هنر صفوی و به سبک مکتب بخارا در این نسخه موجود است. این نسخه نفیس از دیوان امیرشاهی با شماره دسترسی Chester Beatty. Per 257 در کتابخانه چستربیتی نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی دیوان حافظ (کتابت ۹۲۶ق) با ۶ نگاره مربوط به دوره صفوی
  نسخه خطی دیوان حافظ در جمادی الثانی سال ۹۲۶ق. کتابت شده و دارای ۶ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه ارزشمند شامل غزلیات، مقطعات و رباعیات خواجه حافظ شیرازی است و با شماره دسترسی Islamic Manuscripts, Garrett no. 62G درکتابخانه دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۲۳) به خط موسی مذهب
  نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی که توسط محمد مشهور به موسی مذهب به خط نستعلیق در طی سال‌های ۹۲۳ تا ۹۲۴ق کتابت شده است. این نسخه دارای ۲۶ نگاره مربوط به دوره صفوی است و با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.606 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ۸۴۸ق) به خط محمدالسلطانی
  سخه‌ خطی شاهنامه فردوسی که در ۲۷ جمادی الاول سال ۸۴۸ق. توسط محمدالسلطانی به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۷ نگاره به سبک دوره تیموری است براساس مطالعات صورت گرفته، تعدادی از نگاره‌های این نسخه و برگ‌های آن که در گذشته از آن جدا شده است، اکنون در موزه هنر کلیولند نگهداری می‌شود. این نسخه‌هنری از شاهنامه فردوسی با شماره دسترسی Supplément Persan 494 درکتابخانه ملی فرانسه نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی تیمورنامه هاتفی (کتابت ‌ ق‍رن‌ ۱۰ق‌) به خط پیرعلی جامی
  تیمورنامه یا ظفرنامه مثنوی در شرح وقایع تاریخی عصر امیر تیمور (۷۳۶-۸۰۷ق.)، بنیان‌گذار دولت تیموریان یا گورکانیان و فتوحات او، سروده مولانا عبدالله هاتفی خرجردی جامی است. نسخه هنری شناسایی شده از این اثر توسط خوشنویش نامدار پیرعلی جامی در ق‍رن‌ ۱۰ق‌ کتابت شده و درای دو نگاره مربوط به دوره صفوی است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W648 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی قصص الانبیاء نیشابوری (کتابت ۹۸۴ق) با ۲۲ نگاره
  نسخه خطی هنری از کتاب قصص الانبیاء تالیف ابراهیم بن منصور نیشابوری که در تاریخ ۱۹ شوال سال ۹۸۴ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. نسخه دارای ۲۲ نگاره به سبک هنر صفوی و مکتب شیراز است که با دو مجلس نگاره آغاز می‌گردد و در ادامه آن شمسه‌های مذهب و سرلوحه‌های مرصع با نقوش تزئینی و رنگ های متنوع موجود است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Staatsbibliothek zu Berlin. Diez A fol. 3 در کتابخانه دولتی برلین به نگهداری می‌شود.

Image
فهرست‌ها
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.