نسخه آزمایشی

درباره ما                                   اخبار و رویدادها                               پیشینه های نسخه پژوهی                               ارتباط با ما

نسخ خطی ابونصرفارابی
 
نسخ خطی خمسه نظامی
گزیده آثار هنری

 
 • نسخه خطی نفیس قرآن (کتابت ق‍رن‌ ۳ق) به خط کوفی
  نسخه‌خطی نفیس از قرآن کریم مربوط به دوره عباسیان که به خط کوفی در ق‍رن‌ ۳ق. کتابت شده است. این نسخه‌خطی که دارای آرایه‌های تزئینی ساده است به بیاضی (افقی) کتابت شده و شامل منتخب آیاتی از سوره‌های انعام، اعراف، انفال و توبه است.

 • نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۸۴۸-۸۴۹ق) با ۱۹ نگاره مربوط به دوره تیموری
  نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی در طی سال‌های ۸۴۸-۸۴۹ق. کتابت شده است. این نسخه خطی ارزشمند دارای ۱۹نگاره مربوط به دوره تیموری و به سبک مکتب شیراز است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Persian MS 36 در کتابخانه دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.

 • نسخه‌ خطی کلیات مولانا عرفی شیرازی (کتابت ۱۰۳۸ق) به خط محمدحسین دارالمرزی با ۴ نگاره
  نسخه‌ خطی کلیات مولانا عرفی شیرازی توسط محمدحسین دارالمرزی مشهور به قاضی در تاریخ ۸ ربیع الثانی ۱۰۳۸ق. کتابت شده است. این نسخه خطی ارزشمند دارای ۴ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز است. آثار موجود در این نسخه شامل دیباچه، مثنوی مجمع الابکار و خسرو و شیرین، قصاید، مقطعات، غزلیات و رباعیات عرفی شیرازی است.

 • نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ۱۰۲۷- ۱۰۲۸ق) به خط محمد میرک استادی با ۸۳ نگاره
  نسخه خطی شاهنامه فردوسی توسط محمد میرک بن میرمحمد الحسینی استادی در طی سال‌های ۱۰۲۷ الی ۱۰۲۸ ق. کتابت شده است. این نسخه ارزشمند دارای ۸۳ نگاره است که مشخصه‌های برخی از این نگاره‌ها به ویژگی‌های نگارگری رضا عباسی و شیخ عباسی از هنرمندان دوره صفویه نزدیک است.


کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.