نسخه آزمایشی


 
 • نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ۱۰۲۷- ۱۰۲۸ق) به خط محمدمیرک
  نسخه خطی شاهنامه فردوسی توسط محمد میرک بن میرمحمد الحسینی استادی در طی سال‌های ۱۰۲۷ الی ۱۰۲۸ ق. کتابت شده است. این نسخه ارزشمند دارای ۸۳ نگاره است که مشخصه‌های برخی از این نگاره‌ها به ویژگی‌های نگارگری رضا عباسی و شیخ عباسی از هنرمندان دوره صفویه نزدیک است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.602در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات (کتابت ۱۳۲۴ق) با ۵۶ نگاره
  نسخه خطی هنری با عنوان عجایب المخلوقات که در ماه شعبان سال ۱۳۲۴ق. توسط علی محمد بن جعفر ابوالحسن نائینی المصاحب به خط نستعلیق و نسخ کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۵۶ نگاره و تعدادی نمودار و جدول است و با شماره دسترسیIslamic Manuscripts, Third Series no. 349 در کتابخانه دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی قصص الانبیاء نیشابوری (کتابت ۹۸۴ق) با ۲۲ نگاره
  نسخه خطی هنری از کتاب قصص الانبیاء تالیف ابراهیم بن منصور نیشابوری که در تاریخ ۱۹ شوال سال ۹۸۴ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. نسخه دارای ۲۲ نگاره به سبک هنر صفوی و مکتب شیراز است که با دو مجلس نگاره آغاز می‌گردد و در ادامه آن شمسه‌های مذهب و سرلوحه‌های مرصع با نقوش تزئینی و رنگ های متنوع موجود است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Staatsbibliothek zu Berlin. Diez A fol. 3 در کتابخانه دولتی برلین به نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی دیوان حافظ (کتابت سال ۹۵۹ق) با ۴ نگاره مربوط به دوره صفویه
  نسخه خطی هنری دیوان حافظ در ماه شوال ۹۵۹ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای ۴ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.629 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه ‌خطی تشریح البدن منصوری با ۶ تصویر
  نسخه خطی تشریح البدن از منصور بن محمد بن الیاس شیرازی با موضوع کالبدشناسی و پزشکی که دارای ۶ تصویراست. این نسخه با شماره دسترسی Supplément Persan 1555 در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می شود.

 • نسخه‌خطی مجلس تعزیه احمد صفاح (کتابت ۱۳۳۲ق)
  نسخه‌خطی مجلس تعزیه احمد صفاح شامل مجموعه اشعار در قالب مرثیه سرایی و با موضوع انتقام گرفتن از خاندان بنی‌‌امیه است که در سال۱۳۳۲ق. توسط غلامحسین ولد مرحوم ملاشریف کتابت شده است. این نسخه با شماره دسترسی Ceruulli.pers.5.001 در کتابخانه واتیکان نگهداری می شود. جهت دستیابی به اطلاعات نسخه‌شناسی و مشاهده گزیده‌ای از برگ‌های این نسخه به اینجا مراجعه فرمایید.

 • شاهنامه فردوسی (کتابت ۹۰۵ق) با دیباچه ابومنصوری و ۵۹ نگاره
  نسخه‌خطی شاهنامه فردوسی که در ۸ ذی الحجه سال ۹۰۵ق. توسط محمود معصوم بن سلطان محمد الهروی به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه با دیباچه شاهنامه منثور ابومنصوری آغاز می شود و علاوه بر آرایه‌های تزئینی فراوان، دارای ۵۹ نگاره است. این نسخه‌هنری از شاهنامه فردوسی با شماره دسترسی Chester Beatty Library, Per 295 درکتابخانه چستربیتی نگهداری می‌شود.

 • گزیده آثار عطار نیشابوری (کتابت ۱۰۲۴ق) به خط محمود بن حاجی محمد
  ن نسخه خطی شامل چهار مثنوی از عطار نیشابوری به عناوین اسرارنامه، منطق الطیر، الهی‌نامه، مصیبت‌نامه است. کاتب نسخه «محمود بن حاجی محمد» با خط نستعلیق کتابت آن را در ۲۵ شوال ۱۰۲۴ق. به اتمام رسانیده است. علاوه بر سه سرلوحه مذهب، ۵ نگاره در این نسخه موجود است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Hs. or. 10679. در کتابخانه دولتی برلین به نگهداری می‌شود.

Image
فهرست‌ها
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.