نسخه آزمایشی

درباره ما                                   اخبار و رویدادها                               پیشینه های نسخه پژوهی                               ارتباط با ما

نسخ خطی ابونصرفارابی
 
نسخ خطی خمسه نظامی
گزیده آثار هنری

 
 • نسخه خطی گزیده آثار دهلوی: خمسه، قران سعدین و نه سپهر (کتابت۱۰۱۷ق) با ۲۳نگاره
  نسخه خطی هنری گزیده آثار دهلوی شامل آثاری جون خمسه، قران سعدین و نه سپهر است که در تاریخ ۱۰۱۷ق کتابت شده و دارای ۲۳نگاره مربوط به دوره صفوی است. متن اول شامل بخش‌هایی از کتاب مطلع الانوار، لیلی و مجنون، آیینه اسکندریه، خسرو و شیرین از خمسه دهلوی با صفحه آغازین و سرلوحه مذهب شامل عنوان و نویسنده (۱۷نگاره)، متن دوم قران سعدین با سرلوحه مذهب و عنوان و نویسنده (۱نگاره)مثنوی تاریخی درباره سلطان معزالدین کیقباد و پدرش با صفحه عنوان و متن سوم مثنوی تاریخی نه سپهر بدون عنوان (۵نگاره) در مورد دوران باشکوه سلطان قطب الدین مبارک شاه خلج همراه با صفحه آغازین و سرلوحه مذهب است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.623 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی خمسه دهلوی (کتابت ۱۰۰۶ق‌) به خط محمدحسین کشمیری و ۲۱ نگاره
  نسخه خطی هنری بسیار نفیس خمسه دهلوی که با خط محمدحسین کشمیری معروف به زرین قلم کتابت شده است دارای ۲۱ نگاره به سبک مغولی از نگارگران هندی از جمله علیقلی، دهرمداس، نارسینگ، جگنات، میسکینا، مکند، سورداس گجراتی، لعل چند، منوهر، سانوله، فرخ‬ است. همچنین سرلوحه‌ها و صفحات مذهب این نسخه نفیس توسط تذهیب کارانی چون حسین نقاش، منصور نقاش، خواجه‌جان شیرازی، لطف‌الله مذهب تهیه شده است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.624 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود

 • نسخه‌خطی انوار سهیلی (کتابت ۱۲۶۴ق) با ۱۲۳ نگاره مربوط به دوره قاجار
  نسخه خطی هنری انوار سهیلی یا کلیله و دمنه فارسی به کتابت میرزا رحیم نواده میرزا امین افشار در ۲۶ جمادی الاول ۱۲۶۴ق کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۲۳ نگاره به سبک دوره قاجار است و در موزه هنر والترز به شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.599 نگهداری می شود.

 • نسخه‌خطی تاریخ دلگشای شمشیرخوانی (کتابت قرن ۱۳ق.) با ۳۳ نگاره
  تاریخ دلگشای شمشیرخوانی یا شاهنامه موسوم به شمشیرخوانی در ق‍رن‌ ۱۱ق‌. توسط توکل بیک تالیف شده است. نسخه هنری تاریخ دلگشای شمشیرخوانی در قرن سیزدهم هجری کتابت شده و دارای ۳۳ نگاره است و کاتب و نگارگر آن مشخص نیست. این نسخه در موزه هنر والترز به شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.597 نگهداری می شود.


کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.