نسخه آزمایشی

درباره ما                           اخبار و رویدادها                       پیشینه های نسخه پژوهی                      ارتباط با ما                      عضویت

نسخ خطی ابونصرفارابی
 
نسخ خطی خمسه نظامی
گزیده آثار هنری

 
 • نسخه‌خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ۹۹۸ق) به خط قوام شیرازی با ۵۱ نگاره
  نسخه خطی شاهنامه فردوسی توسط قوام بن محمد شیرازی در سال ۹۹۸ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۵۱ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز است. این نسخه ارزشمند با شماره دسترسی Islamic Manuscripts, Third Series no. 310درکتابخانه دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود.

 • نسخه‌خطی تاریخ دلگشای شمشیرخوانی (کتابت قرن ۱۳ق) با ۳۳ نگاره
  نسخه خطی هنری تاریخ دلگشای شمشیرخوانی یا شاهنامه موسوم به شمشیرخوانی در در قرن سیزدهم هجری کتابت شده است. این نسخه دارای ۳۳ نگاره و به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه در موزه هنر والترز به شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.597 نگهداری می شود.

 • نسخه خطی خمسه نظامی (کتابت ۹۶۸ق) به خط خیرالله گلابی شوشتری با ۶۷نگاره
  نسخه خطی خمسه نظامی توسط خیرالله بن حسین گلابی شوشتری در ۲۲ جمادی الثانی سال ۹۶۸ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای ۶۷نگاره مربوط به دوره صفوی است که در نگاره آغازین آن نام نگارگر آقا بهرام افشار درج شده است. این نسخه‌هنری از خمسه نظامی با شماره دسترسی Supplément Persan 1956 در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی بوستان سعدی (کتابت ق‍رن‌ ۹ق) با ۵ نگاره مربوط به دوره صفویه
  نسخه خطی مذهب و مصور از بوستان سعدی که در ق‍رن‌ ۹ق. کتابت شده و دارای ۵ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.620 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.


کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.