مقاله فی قوانین صناعه الشعراء
مقاله فی قوانین صناعه الشعراء تاریخ ثبت : 1398/11/01
طبقه بندي : ,,
عنوان نسخه : مقاله فی قوانین صناعه الشعراء
تصویر :
تاریخ کتابت : ۱۲۷۹ق
تعداد برگ‌ها : ۳برگ
عنوان مجموعه نسخه : مجموعه رسائل ابن سینا و الفارابی و الرازی
محل نگهداری : کتابخانه دانشگاه پرینستون
ترتیب : 0
تعداد نمایش : 16 <<بازگشت
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.