قوانین صناعه الشعراء (۱۲۷۹ق)
قوانین صناعه الشعراء (۱۲۷۹ق) تاریخ ثبت : 1398/11/01
طبقه بندي : ,,
عنوان قراردادی : قوانین صناعه الشعراء (۱۲۷۹ق)
تصویر :
عنوان : مقاله فی قوانین صناعه الشعراء
تاریخ کتابت : ۱۲۷۹ق.
کاتب : -
تعداد برگ‌ها : ۳برگ
عنوان مجموعه نسخه : مجموعه رسائل ابن سینا و الفارابی و الرازی
محل نگهداری : کتابخانه دانشگاه پرینستون
شماره نسخه :

Princeton University Library. Islamic Manuscripts, Garrett no. 308Y.

صفحات نسخه : <#f:945/>
ترتیب : 0
تعداد نمایش : 69 <<بازگشت
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.