احصاء العلوم (۱۲۷۹ق)
احصاء العلوم (۱۲۷۹ق) تاریخ ثبت : 1399/05/04
طبقه بندي : نظریه معرفت ,
عنوان قراردادی : احصاء العلوم (۱۲۷۹ق)
تصویر :
عنوان : احصاء العلوم
عنوان دیگر : Iḥṣāʼ al-ʻulūm
تاریخ کتابت : ۱۲۷۹ق.
کاتب : -
تعداد برگ‌ها : ۱۸برگ
عنوان مجموعه نسخه : مجموعه رسائل ابن سینا و الفارابی و الرازی
محل نگهداری : کتابخانه دانشگاه پرینستون
شماره نسخه :

Princeton University Library. Islamic Manuscripts, Garrett no. 308Y.

نشانی دسترسی : https://dpul.princeton.edu/catalog/b5644r59r
صفحات نسخه : <#f:945/>
ترتیب : 0
تعداد نمایش : 42 <<بازگشت
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.