اخبار مجموعه نسخه شناسی و نسخه‌پژوهی هنری


شناسایی نسخه خطی مهر و مشتری
نسخه خطی مهر و مشتری ع‍ص‍ار ت‍ب‍ری‍زی‌ (کتابت ۸۸۱ق) به خط مرشد الکاتب شیرازی با ۹ نگاره
نسخه خطی مذهب و مصور مهر و مشتری منظومه‌ای عاشقانه از ع‍ص‍ار ت‍ب‍ری‍زی‌ که در رمضان ۸۸۱ق. توسط مرشد الکاتب شیرازی کتابت شده است. این نسخه دارای ۹ نگاره به سبک دوره تیموری است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.627 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:١٠ - 1399/03/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه ‌خطی مثنوی معنوی
نسخه‌ خطی مثنوی معنوی مولوی (کتابت ۱۰۷۳ق) با ۵۰ نگاره به سبک هندی
نسخه خطی مذهب و مصور مثنوی معنوی از مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در سال ۱۰۷۳ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۵۰ نگاره به سبک هندی و شامل مقدمه منثور به زبان عربی و شش دفتر شعر است. است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.626 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٠٩:١٨ - 1399/03/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی صفات‌العاشقین هلالی جغتایی
نسخه خطی صفات العاشقین از هلالی جغتایی (کتابت ۹۷۸ق) به خط میرمعزالدین محمد با ۶ نگاره
نسخه خطی صفات العاشقین از هلالی جغتایی توسط میرمعزالدین محمد حسینی کاشانی در سال ۹۷۸ق. کتابت شده است. نسخه دارای ۶نگاره مربوط به دوره صفوی است و آرایه‌های تذهیب و تشعیر به زیبایی در تمامی برگ‌های آن به کار رفته است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.656 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٠٩:٢٦ - 1399/03/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۸۹۲ق) به خط ابوبکرشاه شهرستانی با ۲۶ نگاره
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی توسط ابوبکر شاه بن حسن بن علی شهرستانی در سال ۸۹۲ق. کتابت شده است. نسخه دارای ۲۶ نگاره مربوط به دوره صفویه است. تذهیب، طلاکاری و صحافی این نسخه را جمال الدین محمد صدیقی اصفهانی بر عهده داشته است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.605 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:٥٥ - 1399/02/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی بوستان سعدی
نسخه خطی بوستان سعدی (کتابت ق‍رن‌ ۹ق) با ۵ نگاره مربوط به دوره صفویه
نسخه خطی مذهب و مصور بوستان سعدی که در ق‍رن‌ ۹ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۵ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.620 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:٣٤ - 1399/02/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی شاهنامه فردوسی
نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ق‍رن‌ ۱۰ق) با ۱۸ نگاره مربوط به دوره صفویه
نسخه خطی شاهنامه فردوسی به همراه دیباچه بایسنغری که در ق‍رن‌ ۱۰ق. کتابت شده است. این نسخه گزیده‌ای از نسخه‌ خطی اصلی است که دارای ۱۸ نگاره مربوط به دوره صفویه است و با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.600 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٠:٤٢ - 1399/02/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۳۴-۹۳۵ق) به خط حاجی یادگار الکاتب با ۲۷ نگاره
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی توسط حاجی یادگار الکاتب در طی سال‌های ۹۳۴ تا ۹۳۵ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۲۷ نگاره مربوط به دوره صفوی است که یکی از نگاره‌های آن مربوط به معراج پیامبر «ص» است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.607 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٢:٥٤ - 1399/02/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری دیوان حسن دهلوی
نسخه خطی دیوان حسن دهلوی (کتابت ۱۰۱۱ق) به خط عبدالله مشکین قلم با ۱۴ نگاره
نسخه خطی دیوان حسن دهلوی توسط عبدالله مشکین قلم در سال ۱۰۱۱ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۴ نگاره مربوط به دوره گورکانیان هند و به سبک مغولی است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.650 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٠:٥٣ - 1399/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری قرآن کریم
نسخه‌ خطی مذهب و نفیس قرآن (کتابت ق‍رن‌ ۳ق) با خط کوفی
نسخه ‌خطی مذهب قرآن مربوط به دوره عباسیان به خط کوفی در ق‍رن‌ ۳ق. کتابت شده است. این نسخه خطی مذهب به صورت بیاضی (افقی) بر روی پارشمن کتابت شده و شامل منتخب آیاتی از سوره‌های انعام، یونس، اعراف و نساء است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.553 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:٤٠ - 1399/02/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات
نسخه خطی عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات (کتابت ق‍رن‌ ۱۰ق) با ۱۸۱ نگاره
نسخه خطی عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات از شمس الدین محمود طوسی در قرن ۱۰ق در ترکیه عثمانی به زبان فارسی کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۸۱ نگاره است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.593 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:١٨ - 1399/02/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری دبوان حافظ
نسخه خطی دیوان حافظ (کتابت ۹۱۸ق) به خط زین العابدین جامی با ۵ نگاره
نسخه خطی دیوان حافظ توسط زین العابدین بن عبدالرحمن الجامی در سال ۹۱۸ق کتابت شده است. این نسخه دارای ۵ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.628 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٠٩:١١ - 1399/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
نگاره‌های «معراج پیامبر (ص)»
نگاره‌های «معراج پیامبر (ص)» موجود در نسخه‌های هنری خمسه نظامی گنجوی
بخش گزیده آثار هنری موجود در پورتال مجموعه در صدد است در حوزه نگارگری، خوشنویسی، تذهیب و تزئین متن و صحافی و جلدسازی، نمونه‌های موجود در بانک‌نسخه‌های هنری را به صورت موضوعی در هر حوزه معرفی نماید. در این بخش در حوزه نگارگری تعدادی از نگاره‌ها با موضوع « معراج پیامبر (ص) » از چند نسخه خطی هنری خمسه نظامی موجود در موزه هنر والترز، کتابخانه ملی فرانسه، کتابخانه دانشگاه منچستر استخراج و با درج اطلاعات منبع و نام محل نگهداری نسخه معرفی‌ شده‌اند.
 ٠٨:٥٦ - 1398/12/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری دبوان جامی
نسخه خطی دیوان جامی (کتابت ق‍رن‌ ۱۰ق) به خط شاه محمود نیشابوری با ۱۱ نگاره
نسخه خطی دیوان جامی توسط شاه محمود نیشابوری در ق‍رن‌ ۱۰ق کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۱ نگاره مربوط به دوره صفویه و به سبک مکتب اصفهان است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.640 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٢:٥٢ - 1398/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۸۸۵-۸۸۶ق) با ۶۰نگاره مربوط به دوره تیموری
نسخه خطی تصویری خمسه نطامی گنجوی در طی سال‌های ۸۸۵-۸۸۶ق کتابت شده است. این نسخه دارای ۶۰ نگاره مربوط به دوره تیموری است و کاتب و نگارگر آن مشخص نشده است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.604 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٣:١٩ - 1398/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری خمسه دهلوی
نسخه خطی گزیده آثار دهلوی: خمسه، قران سعدین و نه سپهر (کتابت۱۰۱۷ق) با ۲۳ نگاره
نسخه خطی هنری گزیده آثار دهلوی شامل آثاری جون خمسه، قران سعدین و نه سپهر است که در تاریخ ۱۰۱۷ق. کتابت شده و دارای ۲۳ نگاره مربوط به دوره صفوی است. متن اول شامل بخش‌هایی از کتاب مطلع الانوار، لیلی و مجنون، آیینه اسکندریه، خسرو و شیرین از خمسه دهلوی با صفحه آغازین و سرلوحه مذهب شامل عنوان و نویسنده (۱۷نگاره)، متن دوم قران سعدین با سرلوحه مذهب و عنوان و نویسنده (۱نگاره)مثنوی تاریخی درباره سلطان معزالدین کیقباد و پدرش با صفحه عنوان و متن سوم مثنوی تاریخی نه سپهر بدون عنوان (۵نگاره) در مورد دوران باشکوه سلطان قطب الدین مبارک‌شاه خلج همراه با صفحه آغازین و سرلوحه مذهب است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.623 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٣:٠٩ - 1398/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.