اخبار مجموعه نسخه شناسی و نسخه‌پژوهی هنری


شناسایی نسخه خطی هنری قرآن کریم
نسخه‌ خطی مذهب و نفیس قرآن (کتابت ق‍رن‌ ۳ق) با خط کوفی
نسخه ‌خطی مذهب قرآن مربوط به دوره عباسیان به خط کوفی در ق‍رن‌ ۳ق. کتابت شده است. این نسخه خطی مذهب به صورت بیاضی (افقی) بر روی پارشمن کتابت شده و شامل منتخب آیاتی از سوره‌های انعام، یونس، اعراف و نساء است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.553 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:٤٠ - 1399/02/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات
نسخه خطی عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات (کتابت ق‍رن‌ ۱۰ق) با ۱۸۱ نگاره
نسخه خطی عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات از شمس الدین محمود طوسی در قرن ۱۰ق در ترکیه عثمانی به زبان فارسی کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۸۱ نگاره است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.593 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:١٨ - 1399/02/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری دبوان حافظ
نسخه خطی دیوان حافظ (کتابت ۹۱۸ق) به خط زین العابدین جامی با ۵ نگاره
نسخه خطی دیوان حافظ توسط زین العابدین بن عبدالرحمن الجامی در سال ۹۱۸ق کتابت شده است. این نسخه دارای ۵ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.628 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٠٩:١١ - 1399/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
نگاره‌های «معراج پیامبر (ص)»
نگاره‌های «معراج پیامبر (ص)» موجود در نسخه‌های هنری خمسه نظامی گنجوی
بخش گزیده آثار هنری موجود در پورتال مجموعه در صدد است در حوزه نگارگری، خوشنویسی، تذهیب و تزئین متن و صحافی و جلدسازی، نمونه‌های موجود در بانک‌نسخه‌های هنری را به صورت موضوعی در هر حوزه معرفی نماید. در این بخش در حوزه نگارگری تعدادی از نگاره‌ها با موضوع « معراج پیامبر (ص) » از چند نسخه خطی هنری خمسه نظامی موجود در موزه هنر والترز، کتابخانه ملی فرانسه، کتابخانه دانشگاه منچستر استخراج و با درج اطلاعات منبع و نام محل نگهداری نسخه معرفی‌ شده‌اند.
 ٠٨:٥٦ - 1398/12/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری دبوان جامی
نسخه خطی دیوان جامی (کتابت ق‍رن‌ ۱۰ق) به خط شاه محمود نیشابوری با ۱۱ نگاره
نسخه خطی دیوان جامی توسط شاه محمود نیشابوری در ق‍رن‌ ۱۰ق کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۱ نگاره مربوط به دوره صفویه و به سبک مکتب اصفهان است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.640 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٢:٥٢ - 1398/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری تاریخ نگارستان
نسخه‌خطی تاریخ نگارستان (کتابت ۹۷۶ق) با ۸ نگاره به سبک مکتب شیراز
تاریخ نگارستان اثری تاریخی آمیخته با روایات و حکایت‌های نادر از قرن اول هجری تا پادشاهی امیران آق قویونلو (حوادث سال ۹۰۸ق.)، که توسط قاضی احمدبن محمد غفاری (۹۰۰-۹۷۵ق.) تالیف شده است. نسخه خطی هنری شناسایی شده از این اثر تاریخی در تاریخ پنجم شوال سال ۹۷۶ق. کتابت شده و دارای ۸ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز است. این نسخه هنری در موزه هنر والترز با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.598 نگهداری می‌شود.
 ١١:١٠ - 1398/08/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۸۸۵-۸۸۶ق) با ۶۰نگاره مربوط به دوره تیموری
نسخه خطی تصویری خمسه نطامی گنجوی در طی سال‌های ۸۸۵-۸۸۶ق کتابت شده است. این نسخه دارای ۶۰ نگاره مربوط به دوره تیموری است و کاتب و نگارگر آن مشخص نشده است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.604 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٣:١٩ - 1398/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری خمسه دهلوی
نسخه خطی گزیده آثار دهلوی: خمسه، قران سعدین و نه سپهر (کتابت۱۰۱۷ق) با ۲۳ نگاره
نسخه خطی هنری گزیده آثار دهلوی شامل آثاری جون خمسه، قران سعدین و نه سپهر است که در تاریخ ۱۰۱۷ق. کتابت شده و دارای ۲۳ نگاره مربوط به دوره صفوی است. متن اول شامل بخش‌هایی از کتاب مطلع الانوار، لیلی و مجنون، آیینه اسکندریه، خسرو و شیرین از خمسه دهلوی با صفحه آغازین و سرلوحه مذهب شامل عنوان و نویسنده (۱۷نگاره)، متن دوم قران سعدین با سرلوحه مذهب و عنوان و نویسنده (۱نگاره)مثنوی تاریخی درباره سلطان معزالدین کیقباد و پدرش با صفحه عنوان و متن سوم مثنوی تاریخی نه سپهر بدون عنوان (۵نگاره) در مورد دوران باشکوه سلطان قطب الدین مبارک‌شاه خلج همراه با صفحه آغازین و سرلوحه مذهب است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.623 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٣:٠٩ - 1398/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری خمسه دهلوی
نسخه‌ خطی خمسه دهلوی (کتابت ۱۰۰۶ق‌) به خط محمدحسین کشمیری و ۲۱ نگاره
نسخه‌خطی هنری بسیار نفیس خمسه دهلوی که با خط محمدحسین کشمیری معروف به زرین قلم کتابت شده است دارای ۲۱ نگاره به سبک مغولی از نگارگران هندی از جمله علیقلی، دهرمداس، نارسینگ، جگنات، میسکینا، مکند، سورداس گجراتی، لعل چند، منوهر، سانوله، فرخ‬ است. همچنین سرلوحه‌ها و صفحات مذهب این نسخه نفیس توسط هنرمندانی چون حسین نقاش، منصور نقاش، خواجه‌جان شیرازی، لطف‌الله مذهب تهیه شده است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.624 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود
 ١٢:٥٢ - 1398/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری خمسه دهلوی
نسخه ‌خطی خمسه امیرخسرو دهلوی (کتابت ۹۷۶ق) از پیرحسین کاتب شیرازی با ۱۳ نگاره
نسخه‌ خطی هنری خمسه امیرخسرو دهلوی که توسط پیرحسین کاتب شیرازی در تاریخ بیست و سوم ذی‌القعده سال ۹۳۵ق. کتابت شده است دارای ۱۳ نگاره مربوط به دوره صفوی است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.622 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:٤٦ - 1398/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری تیمورنامه
نسخه خطی تیمورنامه هاتفی (کتابت ‌ ق‍رن‌ ۱۰ق‌) به خط پیرعلی جامی با ۲ نگاره
تیمورنامه یا ظفرنامه مثنوی در شرح وقایع تاریخی عصر امیر تیمور (۷۳۶-۸۰۷ق.)، بنیان‌گذار دولت تیموریان یا گورکانیان و فتوحات او، سروده مولانا عبدالله هاتفی خرجردی جامی است. نسخه هنری شناسایی شده از این اثر توسط خوشنویش نامدار پیرعلی جامی در ق‍رن‌ ۱۰ق‌ کتابت شده و درای دو نگاره مربوط به دوره صفوی است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W648 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:٣٦ - 1398/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری ترجیع بندهای جامی
نسخه خطی ترجیع بندهای جامی (کتابت ۹۹۸ق) با ۲نگاره مربوط به دوره صفوی
نسخه خطی هنری ترجیع بندهای جامی در سال ۹۹۸ق. توسط محمدزمان تبریزی کتابت شده است. این نسخه هنری دارای دو نگاره مربوط به دوره صفوی استکه در موزه هنر والترز به شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.651 نگهداری می‌شود.
 ١١:٢١ - 1398/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری بابرنامه
نسخه‌خطی گزیده بابرنامه (کتابت قرن ۱۰ق) با ۳۰ نگاره به سبک مغولی
بابُرنامه یا تزوک بابری یا واقعیات بابری کتابی تاریخی به ترکی جغتایی، تالیف ظهیرالدین محمدبابر، موسس سلسله تیموری هند، در شرح احوال پادشاهان آن سلسله و رویدادهای آن دوران تا عصر مولف است. یکی از نسخ شناسایی شده این اثر تاریخی با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.596در موزه هنر والترز نگهداری می شود که تاریخ کتابت آن مربوط به قرن دهم هجری است و دارای ۳۰ نگاره به سبک مغولی است.
 ٠٩:٠٠ - 1398/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.