نسخه آزمایشی

درباره ما                           اخبار و رویدادها                       پیشینه های نسخه پژوهی                      ارتباط با ما                      عضویت

نسخ خطی ابونصرفارابی
 
نسخ خطی خمسه نظامی
گزیده آثار هنری

 
 • نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ۹۰۵ق) با دیباچه ابومنصوری و ۵۹ نگاره
  نسخه‌خطی شاهنامه فردوسی که در ۸ ذی الحجه سال ۹۰۵ق. توسط محمود معصوم بن سلطان محمد الهروی به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه با دیباچه شاهنامه منثور ابومنصوری آغاز می شود و علاوه بر آرایه‌های تزئینی فراوان، دارای ۵۹ نگاره است. این نسخه‌هنری از شاهنامه فردوسی با شماره دسترسی Chester Beatty Library, Per 295 درکتابخانه چستربیتی نگهداری می‌شود.

 • نسخه ‌خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۸۸۹ق) با ۲۰ نگاره
  نسخه خطی هنری خمسه از حکیم نظامی گنجوی که در ربیع الاول سال ۸۸۹ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۲۰ نگاره است و با شماره دسترسی ۱۵۲۷۵-۵ در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی کلیات سعدی (کتابت ۹۲۶ق) با ۱۳ نگاره مربوط به دوره صفویه
  نسخه خطی مذهب و مصور کلیات سعدی در ۱۰جمادی الثانی ۹۲۶ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۳ نگاره به سبک دوره صفویه است. آثار موجود در این نسخه خطی شامل: مقدمه(هفت رساله)، گلستان، سعدی‌نامه(بوستان)، قصیده فارسی، مراثی، قصیده عربی، ترجیعات، طیبات، بداعی، خواتیم، غزلیات قدیم، کتاب صاحبیه، مقطعات، خبیثات، المجلس الاول فی الهزل، المجلس الثانی فی الهزل، المجلس الثالث فی الهزل، کتاب مضاحیک(مضحکات)، رباعیات و فردیات است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.616 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی دیوان حافظ (کتابت ۹۱۸ق) به خط زین العابدین جامی با ۵ نگاره
  نسخه خطی دیوان حافظ توسط زین العابدین بن عبدالرحمن الجامی در ماه شعبان سال ۹۱۸ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای ۵ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.628 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.


کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.