نسخه آزمایشی

درباره ما                           اخبار و رویدادها                       پیشینه های نسخه پژوهی                      ارتباط با ما                      عضویت

نسخ خطی ابونصرفارابی
 
نسخ خطی خمسه نظامی
گزیده آثار هنری

 
 • نسخه‌خطی نفیس قرآن (کتابت ۳۹۱ق) به خط ابن بواب
  این نسخه‌خطی نفیس از قرآن توسط استاد بزرگ خوشنویسی ابن بواب در سال ۳۹۱ق. در بغداد کتابت شده است. خطوط به کار رفته در متن و تزئینات این نسخه نفیس شامل نسخ، ریحان، ثلث و کوفی است. در ابتدا و انتهای متن نسخه، سرسوره‌ها و انتهای آیات آرایه‌های تزئینی و کتیبه‌های مذهب زرین مشاهده می‌شود...

 • نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ۹۹۸ق) به خط قوام بن محمد الشیرازی با ۵۱ نگاره
  نسخه خطی شاهنامه فردوسی توسط قوام بن محمد شیرازی در سال ۹۹۸ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۵۱ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز است. این نسخه ارزشمند با شماره دسترسی Islamic Manuscripts, Third Series no. 310درکتابخانه دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود

 • نسخه خطی نفیس قرآن (کتابت اواخر قرن ۳ق و احتمالاً قرن ۵ق) به خط کوفی
  ین نسخه‌خطی نفیس از قرآن منتخبی از آیات سوره‌های «فاتحه»، «مومنون»، «نور»، «فرقان»، «شعرا»، «قصص»، «لقمان»، «روم»، «بقره»، «احزاب» و «سبا» است که برخی از برگ‌های آن احتمالاً مربوط به قرن ۳ق. و برخی دیگر مشخصه‌های قرن ۵ق. را دارد. این نسخه قرآنی دارای آرایه های تزئینی و دو کتیبه مذهب زرین در ابتدا و انتهای نسخه است و به خطی کوفی و به صورت بیاضی (افقی) بر روی پارشمن کتابت شده است.

 • نسخه خطی دیوان حافظ (کتابت ۹۲۶ق) با ۶ نگاره مربوط به دوره صفوی
  نسخه خطی دیوان حافظ در جمادی الثانی سال ۹۲۶ق. کتابت شده و دارای ۶ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه ارزشمند شامل غزلیات، مقطعات و رباعیات خواجه حافظ شیرازی است.


کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.