نسخه آزمایشی


 
 • قرآن طوماری (کتابت۹۸۶ق) به خط مظفر بن عبدالله الحسنی المازندرانی
  این نسخه قرآنی نفیس توسط مظفربن عبدالله الحسنی المازندرانی در سال ۹۸۶ هجری قمری به خط نسخ و با قلم ریز (قلم غبار) کتابت شده است. از نظر تاریخی این نسخه مربوط به دوره صفویه ومنشا آن ایران و احتمالاً شیراز است. ازنظر مشخصات ظاهری، نسخه در قالب طوماری به طول شش ونیم متر و عرض هفت سانتی متر کتابت شده است. سرلوحه تاجدار مرصع و مذهب، کتیبه های چهارگوش زرین و نقوش گل طلاکاری شده در سرتاسر متن، بخشی از آرایه های هنری به کار رفته در این نسخه است. کاتب نسخه علاوه بر کتابت کلیه آیات قرآن در قالب طومار با خالی گذاشتن برخی قسمت‌ها و ایجاد فضای مناسب، آیه «بسم الله الرحمن الرحیم»، ذکر صلوات، نام پیامبر(ص)، نام حضرت فاطمه(س) و نام دوازه امام معصوم، بخش هایی از «دعای نادعلی» و همچنین نام خود را به صورت هنرمندانه بر روی متن درج نموده است. این نسخه نفیس قرآنی با شماره دسترسی Is 1623 در کتابخانه چستربیتی نگهداری می شود.

 • شاهنامه فردوسی (کتابت ۹۰۵ق) با دیباچه ابومنصوری و ۵۹ نگاره
  نسخه‌خطی شاهنامه فردوسی که در ۸ ذی الحجه سال ۹۰۵ق. توسط محمود معصوم بن سلطان محمد الهروی به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه با دیباچه شاهنامه منثور ابومنصوری آغاز می شود و علاوه بر آرایه‌های تزئینی فراوان، دارای ۵۹ نگاره است. این نسخه‌هنری از شاهنامه فردوسی با شماره دسترسی Chester Beatty Library, Per 295 درکتابخانه چستربیتی نگهداری می‌شود.

 • خمسه نظامی (کتابت ۷۶۷ق) به خط محمد العقاقیری الشیرازی با ۲۵ نگاره
  نسخه خطی هنری خمسه نظامی توسط محمد عبداللطیف محمد العقاقیری الشیرازی در ۱۴ ذی الحجه ۷۶۷ق. به خط تعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای ۲۵ نگاره به سبک به دوره آل مظفر است. این نسخه با شماره دسترسی Supplément Persan 580 در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می‌شود.

 • کلیات مولانا عرفی شیرازی (کتابت ۱۰۳۸ق) به خط محمدحسین دارالمرزی
  نسخه‌ خطی کلیات مولانا عرفی شیرازی توسط محمدحسین دارالمرزی مشهور به قاضی در تاریخ ۸ ربیع الثانی ۱۰۳۸ق. کتابت شده است. این نسخه خطی ارزشمند دارای ۴ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز است. آثار موجود در این نسخه شامل دیباچه، مثنوی مجمع الابکار و خسرو و شیرین، قصاید، مقطعات، غزلیات و رباعیات عرفی شیرازی است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Persian MS 908 در کتابخانه دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.

 • دیوان حسن دهلوی (کتابت ۱۰۱۱ق) به خط عبدالله مشکین قلم با ۱۴ نگاره
  نسخه خطی دیوان حسن دهلوی توسط عبدالله مشکین قلم در سال ۱۰۱۱ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۴ نگاره مربوط به دوره گورکانیان هند و به سبک مغولی است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.650 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه ‌خطی تشریح البدن منصوری با ۶ تصویر
  نسخه خطی تشریح البدن از منصور بن محمد بن الیاس شیرازی با موضوع کالبدشناسی و پزشکی که دارای ۶ تصویراست. این نسخه با شماره دسترسی Supplément Persan 1555 در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می شود.

 • نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات (کتابت ۱۰۴۱ق) با ۳۵۵ نگاره
  نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات از زکریا بن محمد قزوینی که در ۱۲ذی الحجه سال ۱۰۴۱ق. به خط نستعلیق خوش کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۳۵۵ نگاره مربوط دوه صفویه و سبک مکتب اصفهان است و با شماره دسترسی Persian MS 3 در کتابخانه جان رایلندز دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.

 • نسخه‌ خطی مثنوی معنوی مولوی (کتابت ۱۰۷۳ق) با ۵۰ نگاره به سبک هندی
  نسخه خطی مذهب و مصور مثنوی معنوی از مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در سال ۱۰۷۳ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۵۰ نگاره به سبک هندی و شامل مقدمه منثور به زبان عربی و شش دفتر شعر است. است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.626 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

Image
فهرست‌ها
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.