المدخل الموسیقی (۸۶۶ق)
المدخل الموسیقی (۸۶۶ق) تاریخ ثبت : 1398/11/01
طبقه بندي : موسیقی ,
عنوان قراردادی : المدخل الموسیقی (۸۶۶ق)
تصویر :
عنوان : المدخل الی صناعه الموسیقی
عنوان دیگر : al-Madkhal fī ṣināʻat al-mūsīqā
تاریخ کتابت : ۸۶۶ق.
کاتب : -
تعداد برگ‌ها : ۲۴برگ
عنوان مجموعه نسخه : کتاب جلیل فی علم الموسیقا و علم التالیف و الخواص من علوم الفلسفیه النظریه
محل نگهداری : کتابخانه دانشگاه پرینستون
شماره نسخه :

Princeton University Library. Islamic Manuscripts, Garrett no. 220B.

نشانی دسترسی : https://dpul.princeton.edu/catalog/np193924q
صفحات نسخه : <#f:945/>
ترتیب : 1002810
تعداد نمایش : 160 <<بازگشت
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.