الموسیقی الکبیر(قرن۸-۹ق)
الموسیقی الکبیر(قرن۸-۹ق) تاریخ ثبت : 1398/11/01
طبقه بندي : موسیقی ,
عنوان قراردادی : الموسیقی الکبیر(قرن۸-۹ق)
تصویر :
عنوان : الموسیقی الکبیر
عنوان دیگر : Kitāb mūsiqá
تاریخ کتابت : قرن۸-۹ق.
کاتب : -
تعداد برگ‌ها : ۸۵ برگ
عنوان مجموعه نسخه : -
محل نگهداری : کتابخانه ملی اسپانیا
شماره نسخه :

la Biblioteca Nacional de Madrid. Res/241.

نشانی دسترسی : http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000008621&page=1
صفحات نسخه : <#f:945/>
ترتیب : 1002838
تعداد نمایش : 119 <<بازگشت
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.