ابوبکر شاه بن حسن بن علی شهرستانینام پدیدآورنده :

ابوبکر شاه بن حسن بن علی شهرستانی

تاریخ تولد- وفات :

ق‍رن‌ ۹ق.

محل تولد :

<#f:871/>

دوره تاریخی :

صفویه

حرفه :

کاتب و خوشنویس

معرفی :

ابوبکر شاه بن حسن بن علی شهرستانی از کاتبان و خوشنویسان قرن نهم هجری است. از وی نسخه خطی با عنوان خمسه شیخ نظامی به کتابت ۸۹۲ق در موزه هنر والترز موجود است.

 منابع فارسی :

-منابع لاتین :

Walters Art Museum, W.605, online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.آثار موجود در این مجموعه :

خمسه نظامی گنجوی (۸۹۲ق)، موزه هنر والترز، W.605.گزیده آثار :

<#f:872/>

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.