اخبار مجموعه نسخه شناسی و نسخه‌پژوهی هنری


شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه‌خطی نفیس قرآن (کتابت ۳۹۱ق) به خط ابن بواب
این نسخه‌خطی نفیس از قرآن توسط استاد بزرگ خوشنویسی ابن بواب در سال ۳۹۱ق. در بغداد کتابت شده است. خطوط به کار رفته در متن و تزئینات این نسخه نفیس شامل نسخ، ریحان، ثلث و کوفی است. در ابتدا و انتهای متن نسخه، سرسوره‌ها و انتهای آیات آرایه‌های تزئینی و کتیبه‌های مذهب زرین مشاهده می‌شود...
 ١٤:٠٩ - 1399/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی شاهنامه فردوسی
نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ۹۹۸ق) به خط قوام بن محمد الشیرازی با ۵۱ نگاره
نسخه خطی شاهنامه فردوسی توسط قوام بن محمد شیرازی در سال ۹۹۸ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۵۱ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز است. این نسخه ارزشمند با شماره دسترسی Islamic Manuscripts, Third Series no. 310درکتابخانه دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود
 ٠٨:٤٧ - 1399/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه خطی نفیس قرآن (کتابت اواخر قرن ۳ق و احتمالاً قرن ۵ق) به خط کوفی
ین نسخه‌خطی نفیس از قرآن منتخبی از آیات سوره‌های «فاتحه»، «مومنون»، «نور»، «فرقان»، «شعرا»، «قصص»، «لقمان»، «روم»، «بقره»، «احزاب» و «سبا» است که برخی از برگ‌های آن احتمالاً مربوط به قرن ۳ق. و برخی دیگر مشخصه‌های قرن ۵ق. را دارد. این نسخه قرآنی دارای آرایه های تزئینی و دو کتیبه مذهب زرین در ابتدا و انتهای نسخه است و به خطی کوفی و به صورت بیاضی (افقی) بر روی پارشمن کتابت شده است.
 ١٢:٥٨ - 1399/06/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی دیوان حافظ
نسخه خطی دیوان حافظ (کتابت ۹۲۶ق) با ۶ نگاره مربوط به دوره صفوی
نسخه خطی دیوان حافظ در جمادی الثانی سال ۹۲۶ق. کتابت شده و دارای ۶ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه ارزشمند شامل غزلیات، مقطعات و رباعیات خواجه حافظ شیرازی است.
 ١٢:٣٠ - 1399/06/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه هنری خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ق‍رن‌ ۱۰ق) با ۱۶ نگاره مربوط به دوره صفوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی که در قرن ۱۰ق. کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۲۵ نگاره نفیس و معتبر بوده که برخی از نگاره‌ها از نسخه خارج شده است و در حال حاضر ۱۶ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز دارد.
 ١٤:٣٣ - 1399/06/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی شاهنامه فردوسی
نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ۹۴۹ق) با ۳۸ نگاره مربوط به دوره صفوی
نسخه خطی شاهنامه فردوسی در محرم سال ۹۴۹ق.کتابت شده است. این نسخه خطی ارزشمند دارای ۳۸ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز است. این نسخه ارزشمند شامل که شامل مقدمه، کتاب شاهنامه و لهراسب‌نامه است .
 ١٤:٢٢ - 1399/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه خطی نفیس قرآن (کتابت ق‍رن‌ ۳ق) به خط کوفی
نسخه‌خطی نفیس از قرآن کریم مربوط به دوره عباسیان که به خط کوفی در ق‍رن‌ ۳ق. کتابت شده است. این نسخه‌خطی که دارای آرایه‌های تزئینی ساده است به بیاضی (افقی) کتابت شده و شامل منتخب آیاتی از سوره‌های انعام، اعراف، انفال و توبه است.
 ١٤:١٢ - 1399/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه‌خطی خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۸۴۸-۸۴۹ق) با ۱۹ نگاره مربوط به دوره تیموری
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی در طی سال‌های ۸۴۸-۸۴۹ق. کتابت شده است. این نسخه خطی ارزشمند دارای ۱۹نگاره مربوط به دوره تیموری و به سبک مکتب شیراز است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Persian MS 36 در کتابخانه دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.
 ٠٩:٤٩ - 1399/05/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی کلیات عرفی شیرازی
نسخه‌ خطی کلیات مولانا عرفی شیرازی (کتابت ۱۰۳۸ق) به خط محمدحسین دارالمرزی با ۴ نگاره
نسخه‌ خطی کلیات مولانا عرفی شیرازی توسط محمدحسین دارالمرزی مشهور به قاضی در تاریخ ۸ ربیع الثانی ۱۰۳۸ق. کتابت شده است. این نسخه خطی ارزشمند دارای ۴ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز است. آثار موجود در این نسخه شامل دیباچه، مثنوی مجمع الابکار و خسرو و شیرین، قصاید، مقطعات، غزلیات و رباعیات عرفی شیرازی است.
 ١٣:٣٨ - 1399/04/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی شاهنامه فردوسی
نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ۱۰۲۷- ۱۰۲۸ق) به خط محمد میرک استادی با ۸۳ نگاره
نسخه خطی شاهنامه فردوسی توسط محمد میرک بن میرمحمد الحسینی استادی در طی سال‌های ۱۰۲۷ الی ۱۰۲۸ ق. کتابت شده است. این نسخه ارزشمند دارای ۸۳ نگاره است که مشخصه‌های برخی از این نگاره‌ها به ویژگی‌های نگارگری رضا عباسی و شیخ عباسی از هنرمندان دوره صفویه نزدیک است.
 ١٢:١٢ - 1399/04/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
خدمات وب‌پورتال محموعه نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی هنری
پیشینه‌های نسخه‌پژوهی وب پورتال محموعه نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی هنری
بخش پیشینه‌های نسخه‌پژوهی وب پورتال محموعه نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی هنری به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از فهرست منابع تالیف شده و پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه‌ نسخه‌های خطی هنری در سطح داخل و خارج کشور، ایجاد شده است. پیشینه‌های معرفی شده در این بخش در سه قالب کتاب، پایان‌نامه و مقاله است که هنرپژوهان محترم می‌توانند پیش از شروع پژوهش خود در حوزه‌نسخه‌های هنری ضمن اطلاع از پژوهش‌های صورت گرفته و بهره‌گیری از نتابج این پژوهش‌ها نسبت به تولید پژوهش‌های نوین در این حوزه اقدام نمایند.
 ١٢:٢٩ - 1399/04/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
خدمات وب‌پورتال محموعه نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی هنری
بانک اطلاعات نسخه‌شناسی نسخه‌های خطی هنری خمسه‌ نظامی‌گنجوی
مجموعه نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی‌هنری به منظور اطلاع‌رسانی به هنرپژوهان محترم و ایجاد دسترسی به پایگاه اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه در خصوص اطلاعات نسخه‌های خطی هنری خمسه نظامی موجود در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی مختلف جهان، اقدام به ایجاد بخش اطلاعات نسخ خطی خمسه نظامی در تارنمای این مجموعه نموده است.
 ١٣:٣٠ - 1399/04/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی مذهب و نفیس قرآن
نسخه خطی مذهب و نفیس قرآن (کتابت ق‍رن‌ ۹ق) مربوط به دوره تیموری
نسخه خطی مذهب و نفیس قرآن که در قرن ۹ق. در شمال هند کتابت شده و مربوط به دوره تیموری است. این مصحف نفیس با آرایه‌های هنری فراوان از جمله کتیبه‌ها و شمسه‌های تذهیب شده و با سه نوع خط شامل محقق، ثلث و نسخ کتابت شده است. در این نسخه ترجمه‌ی فارسی کهن با واژگان مربوط به سده‌ی پنجم و ششم هجری قمری به صورت زیرنویس و تحت اللفظی در زیر واژگان قرآنی آمده است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.563در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٢:٣٤ - 1399/03/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی کلیات سعدی
نسخه خطی کلیات سعدی (کتابت ۹۲۶ق) با ۱۳ نگاره مربوط به دوره صفویه
نسخه خطی مذهب و مصورکلیات سعدی در ۱۰جمادی الثانی ۹۲۶ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۳ نگاره به سبک دوره صفویه است. آثار موجود در این نسخه خطی شامل: مقدمه(هفت رساله)، گلستان، سعدی‌نامه (بوستان)، قصیده فارسی، مراثی، قصیده عربی، ترجیعات، طیبات، بداعی، خواتیم، غزلیات قدیم، کتاب صاحبیه، مقطعات، خبیثات، المجلس الاول فی الهزل، المجلس الثانی فی الهزل، المجلس الثالث فی الهزل، کتاب مضاحیک (مضحکات)، رباعیات و فردیات است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.616 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:٤٠ - 1399/03/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی یوسف و زلیخا
نسخه خطی یوسف و زلیخا از جامی (کتابت ق‍رن‌۱۰ق) با ۸ نگاره مربوط به دوره صفویه
نسخه خطی مذهب و مصور یوسف و زلیخا از جامی در ق‍رن‌۱۰ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۸ نگاره به سبک دوره صفویه است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.808 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:٢٥ - 1399/03/24 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.