ریاضیات
  • الحیل الروحانیه (۳۲۱ق.)
  • شرح المجسطی (قرن ۶ق)
  • کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.