اخبار نسخه‌های خطی هنری


99/11/28
شناسایی نسخه خطی‌ هنری شاهنامه فردوسی
نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ۸۴۸ق) به خط محمدالسلطانی
سخه‌ خطی شاهنامه فردوسی که در ۲۷ جمادی الاول سال ۸۴۸ق. توسط محمدالسلطانی به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۷ نگاره به سبک دوره تیموری است براساس مطالعات صورت گرفته، تعدادی از نگاره‌های این نسخه و برگ‌های آن که در گذشته از آن جدا شده است، اکنون در موزه هنر کلیولند نگهداری می‌شود. این نسخه‌هنری از شاهنامه فردوسی با شماره دسترسی Supplément Persan 494 درکتابخانه ملی فرانسه نگهداری می‌شود.
 ٠٠:٢٨ - 1400/04/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
98/08/20
شناسایی نسخه خطی هنری تیمورنامه
نسخه خطی تیمورنامه هاتفی (کتابت ‌ ق‍رن‌ ۱۰ق‌) به خط پیرعلی جامی
تیمورنامه یا ظفرنامه مثنوی در شرح وقایع تاریخی عصر امیر تیمور (۷۳۶-۸۰۷ق.)، بنیان‌گذار دولت تیموریان یا گورکانیان و فتوحات او، سروده مولانا عبدالله هاتفی خرجردی جامی است. نسخه هنری شناسایی شده از این اثر توسط خوشنویش نامدار پیرعلی جامی در ق‍رن‌ ۱۰ق‌ کتابت شده و درای دو نگاره مربوط به دوره صفوی است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W648 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:٣٦ - 1400/04/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/05/05
شناسایی نسخه خطی‌ هنری خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۸۴۸-۸۴۹ق) با ۱۹ نگاره
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی در طی سال‌های ۸۴۸-۸۴۹ق. کتابت شده است. این نسخه خطی ارزشمند دارای ۱۹نگاره مربوط به دوره تیموری و به سبک مکتب شیراز است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Persian MS 36 در کتابخانه دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.
 ٠٩:٤٩ - 1400/04/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
1400/03/22
شناسایی نسخه ‌خطی هنری گزیده آثار عطار نیشابوری
گزیده آثار عطار نیشابوری (کتابت ۱۰۲۴ق) به خط محمود بن حاجی محمد
ن نسخه خطی شامل چهار مثنوی از عطار نیشابوری به عناوین اسرارنامه، منطق الطیر، الهی‌نامه، مصیبت‌نامه است. کاتب نسخه «محمود بن حاجی محمد» با خط نستعلیق کتابت آن را در ۲۵ شوال ۱۰۲۴ق. به اتمام رسانیده است. علاوه بر سه سرلوحه مذهب، ۵ نگاره در این نسخه موجود است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Hs. or. 10679. در کتابخانه دولتی برلین به نگهداری می‌شود.
 ١٣:٣٩ - 1400/03/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
پایگاه نگارگری ایران
نگاره‌های «معراج پیامبر (ص)» در خمسه نظامی گنجوی
مجموعه نسخه شناسی و نسخه پژوهی هنری در راستای ایجاد پایگاه جامع نگارگری درصدد است نگاره های شاهکارهای هنری را در قالب موضوعی به جامعه هنرپژوهی معرفی کند و بستر را برای انجام پژوهش های کاربردی در این حوزه آماده سازد.در این بخش در حوزه نگارگری تعدادی از نگاره‌ها با موضوع « معراج پیامبر (ص) » از چند نسخه خطی هنری خمسه نظامی موجود در موزه هنر والترز، کتابخانه ملی فرانسه، کتابخانه دانشگاه منچستر استخراج و با درج اطلاعات منبع و نام محل نگهداری نسخه معرفی‌ شده‌اند.
 ٢٣:٠٨ - 1400/03/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/12/20
شناسایی نسخه خطی هنری خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (۱۰۵۹ق) به خط شمس الدین کرمانی
سخه خطی خمسه مولانا شیخ نظامی که در هشتم شعبان سال ۱۰۵۹ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۲۴ نگاره است که برخی از آنها مربوط به دوره صفویه و برخی مربوط به دوره قاجاریه است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.611 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٦:٢٧ - 1400/03/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/08/06
شناسایی نسخه خطی‌ هنری یوسف و زلیخا
نسخه خطی یوسف و زلیخا از جامی (کتابت ق‍رن‌۱۰ق) با ۸ نگاره
نسخه خطی مذهب و مصور یوسف و زلیخا از جامی در ق‍رن‌۱۰ق. کتابت شده و دارای ۸ نگاره به سبک دوره صفویه است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.808 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٢:٣٠ - 1400/03/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/12/09
شناسایی نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات
نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات (کتابت ۸۶۵ق) با ۱۸۰ نگاره
نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات از زکریا بن محمد قزوینی که در ماه صفر سال ۸۶۵ق. توسط عبدالله ولد علی بیک دماوندی به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۱۸۰ نگاره و تعدادی نمودار و جدول است و با شماره دسترسی . Islamic Manuscripts, Garrett no. 82G در کتابخانه دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود.
 ٠٩:١٩ - 1400/03/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/12/20
شناسایی نسخه خطی هنری خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۷۱ق) با ۳۰ نگاره
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی توسط حبیب الله ابن علی ابن حسام در نیمه ربیع الثانی سال ۹۷۱ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۳۰ نگاره مربوط به دوره صفویه است و با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.608 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٠٨:٤٥ - 1400/03/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/05/15
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه خطی نفیس قرآن (کتابت ق‍رن‌ ۳ق) به خط کوفی
نسخه‌خطی نفیس از قرآن کریم مربوط به دوره عباسیان که به خط کوفی در ق‍رن‌ ۳ق. کتابت شده است. این نسخه‌خطی که دارای آرایه‌های تزئینی ساده است به بیاضی (افقی) کتابت شده و شامل منتخب آیاتی از سوره‌های انعام، اعراف، انفال و توبه است. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.552 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٠٨:٠٠ - 1400/03/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
معرفی هنرمندان عرصه نسخه‌خطی
ابن بواب، از بزرگترین خوشنویسان و کاتبان وحی در قرن چهارم هجری قمری
ابوالحسن علاء الدین علی بن بواب هلال یکی از بزرگترین خوشنویس قرن چهارم هجری قمری است. گویند شغل پدرش پرده‌داری و یا دربان ایوان قضای آل بویه در بغداد بوده است. وی ابتدا به شغل نقّاشی عمارات قصرها و ساختمان پرداخته و در این هنر متبحر شده، سپس به خط روی آورده و به روایتی ابتدا از دختر ابن مقله خط آموخته است و در این هنر به بالاترین درجات زمانۀ خود ارتقاء یافت.
 ٠٩:١٢ - 1400/03/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/07/01
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه‌خطی نفیس قرآن (کتابت ۳۹۱ق) به خط ابن بواب
این نسخه‌خطی نفیس از قرآن توسط استاد بزرگ خوشنویسی ابن بواب در سال ۳۹۱ق. در بغداد کتابت شده است. خطوط به کار رفته در متن و تزئینات این نسخه نفیس شامل نسخ، ریحان، ثلث و کوفی است. در ابتدا و انتهای متن نسخه، سرسوره‌ها و انتهای آیات آرایه‌های تزئینی و کتیبه‌های مذهب زرین مشاهده می‌شود. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Is 1431 در کتابخانه چستربیتی نگهداری می‌شود.
 ٢٢:٠٠ - 1400/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
98/08/20
شناسایی نسخه خطی هنری خمسه دهلوی
نسخه‌ خطی خمسه دهلوی (کتابت ۱۰۰۶ق‌) به خط محمدحسین کشمیری
نسخه‌خطی هنری بسیار نفیس خمسه دهلوی که با خط محمدحسین کشمیری معروف به زرین قلم کتابت شده است دارای ۲۱ نگاره به سبک مغولی از نگارگران هندی از جمله علیقلی، دهرمداس، نارسینگ، جگنات، میسکینا، مکند، سورداس گجراتی، لعل چند، منوهر، سانوله، فرخ‬ است. همچنین سرلوحه‌ها و صفحات مذهب این نسخه نفیس توسط هنرمندانی چون حسین نقاش، منصور نقاش، خواجه‌جان شیرازی، لطف‌الله مذهب تهیه شده است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.624 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٢٠:٠٠ - 1400/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/07/19
شناسایی نسخه خطی هنری دیوان حافظ
نسخه خطی دیوان حافظ (کتابت سال ۹۴۶ق) با ۴ نگاره مربوط به دوره صفوی
نسخه خطی دیوان حافظ در ماه صفر ۹۴۶ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای۴ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.631 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٤:٠٦ - 1400/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/07/09
شناسایی نسخه خطی‌ هنری خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خمسه نظامی (کتابت ۸۹۷ق) به خط مرشد الشیرازی با ۳۱ نگاره
نسخه خطی مصور و مذهب از خمسه نظامی که توسط محمدبن نصرالله بن فضل الله مرشد الشیرازی در هشتم ذی القعده سال ۸۹۷ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۳۱ نگاره مربوط به دوره تیموری است که با دو شمسه مذهب و دو نگاره مجلس شکار آغاز می‌شود. این نسخه‌هنری با شماره دسترسی Per 171 در کتابخانه چستربیتی نگهداری می‌شود.
 ٠٨:٢٩ - 1400/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.