اخبار نسخه‌های خطی هنری


شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه خطی نفیس قرآن (کتابت قرن ۶ق) به خط کوفی مغربی
این نسخه‌خطی منتخب از قرآن شامل بخشی از آیات سوره‌ عنکبوت و همچنین متن کامل سوره صافات است که در سده ششم هجری قمری در مغرب و به خط کوفی مغربی بر روی پارشمن کتابت شده است. این نسخه دارای دو کتیبه مذهب زرین در آغاز نسخه و همچنین آرایه‌های تزئینی متنوع از جمله نقوش گیاهی و هندسی در سرتاسر متن نسخه است. این نسخه قرآنی با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.556 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:٥٤ - 1399/10/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی‌ هنری شاهنامه فردوسی
نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت قرن ۱۰ق) با دیباچه بایسنقری و ۹۷ نگاره
نسخه خطی شاهنامه فردوسی که در قرن ۱۰ق. به خط نستعلیق کتابت شده و دارای دیباچه بایسنقری است. این نسخه دارای ۹۷ نگاره به سبک دوره صفوی است. این نسخه‌هنری از شاهنامه فردوسی با شماره دسترسی Persian MS 910 در کتابخانه جان رایلندز دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.
 ٠٩:١٦ - 1399/09/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی‌ هنری خمسه نظامی گنجوی
نسخه ‌خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۸۸۹ق) با ۳۷ نگاره
نسخه‌خطی هنری خمسه از حکیم نظامی گنجوی که در سال ۸۸۹ق. به خط نستعلیق خوش کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۳۷نگاره نفیس به سبک دوره تیموری است و با شماره دسترسی Ms.4.715 در دانشگاه استراسبورگ و کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می‌شود.
 ١٢:٢٦ - 1399/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/08/25
شناسایی نسخه ‌خطی هنری شاهنامه فردوسی
نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت قرن ۱۱-۱۳ق) با ۱۷ نگاره
نسخه خطی شاهنامه فردوسی که در بازه زمانی قرن۱۱ق. الی قرن ۱۳ق. تکمیل و به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۷ نگاره است که دو نگاره آن که در ابتدا و انتهای نسخه درج شده مربوط دوره قاجار و سایر نگاره‌ها احتمالاً مربوط به اواخر دوره صفویه است. این نسخه‌هنری از شاهنامه فردوسی با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.603 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٢:٠٠ - 1399/08/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/8/20
شناسایی نسخه خطی هنری خمسه دهلوی
نسخه ‌خطی خمسه امیرخسرو دهلوی (کتابت ۹۳۵ق) به خط پیرحسین کاتب شیرازی
نسخه‌ خطی هنری خمسه امیرخسرو دهلوی که توسط پیرحسین کاتب شیرازی در تاریخ بیست و سوم ذی‌القعده سال ۹۳۵ق. کتابت شده و دارای ۱۳ نگاره مربوط به دوره صفوی است. این نسخه با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.622 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:٤٦ - 1399/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی‌ هنری شاهنامه فردوسی
نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ۱۰۲۸ق) با دیباچه بایسنقری و ۱۴نگاره
سخه خطی شاهنامه فردوسی در سال ۱۰۲۸ق. به خط نستعلیق کتابت شده و دارای دیباچه بایسنقری است. این نسخه دارای ۱۴نگاره است و نگاره‌ها بعد از تاریخ کتابت نسخه در قرن ۱۳ق. به آن افزوده شده است. این نسخه‌هنری از شاهنامه فردوسی با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.601 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٥:٣٢ - 1399/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی‌ هنری خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خمسه نظامی (کتابت ۹۶۸ق) به خط خیرالله کلابی شوشتری با ۶۷نگاره
نسخه خطی خمسه نظامی توسط خیرالله بن حسین گلابی (کلابی) شوشتری در ۲۲ جمادی الثانی سال ۹۶۸ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای ۶۷نگاره مربوط به دوره صفوی است که در نگاره آغازین آن نام نگارگر آقا بهرام افشار درج شده است. این نسخه‌هنری از خمسه نظامی با شماره دسترسی Supplément Persan 1956 در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می‌شود.
 ١٥:٢٩ - 1399/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی نفیس قرآن
نسخه خطی نفیس قرآن (کتابت اواخر قرن ۳ق و احتمالاً قرن ۵ق) به خط کوفی
این نسخه‌خطی نفیس از قرآن منتخبی از آیات سوره‌های «فاتحه»، «مومنون»، «نور»، «فرقان»، «شعرا»، «قصص»، «لقمان»، «روم»، «بقره»، «احزاب» و «سبا» است که برخی از برگ‌های آن احتمالاً مربوط به قرن ۳ق. و برخی دیگر مشخصه‌های قرن ۵ق. را دارد. این نسخه قرآنی دارای آرایه های تزئینی و دو کتیبه مذهب زرین در ابتدا و انتهای نسخه است و به خطی کوفی و به صورت بیاضی (افقی) بر روی پارشمن کتابت شده است. شماره دسترسی این نسخه Walters Art Museum Ms. W.554 و در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٢:٥٨ - 1399/06/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی‌ هنری خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ق‍رن‌ ۱۰ق) با ۱۶ نگاره مربوط به دوره صفوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی که در قرن ۱۰ق. کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۲۵ نگاره نفیس و معتبر بوده که برخی از نگاره‌ها از نسخه خارج شده است و در حال حاضر ۱۶ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز دارد. این نسخه نفیس با شماره دسترسی Persian MS 856 در کتابخانه دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.
 ١٤:٣٣ - 1399/06/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
رونمایی از خمسه شاه‌طهماسبی
آیین رونمایی از بازنشر نسخه نفیس خمسه شاه‌طهماسبی
آیین رونمایی از بازنشر نسخه نفیس خمسه شاه‌طهماسبی به کوشش فرهنگستان هنر و با مساعدت شهرداری تهران، ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، در تالار ایرانِ این فرهنگستان، با حضور جمعی از هنرمندان و ادیبان و مسئولان، و با رعایت نکات بهداشتی رونمایی برگزار شد. این مراسم بخشی از همایش «خمسه‌نگاری؛ بازنمود خمسه نظامی در هنر» بود که به همت معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، قرار بود در ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ به مناسبت بزرگداشت نظامی برگزار شود، اما به دلیل اوضاع و شرایط پیش‌آمده بر اثر بیماری کرونا به تعویق افتاد. این همایش قرار است در دو بخش برای علاقه‌مندان و پژوهشگران برگزار شود که مراسم رونمایی‌ از بازنشر کتاب خمسه نظامی برگزار شد و بخش علمی این همایش که شامل ارائه مقالات علمی است، به زمانی دیگر موکول شد که متعاقباً اعلام خواهد شد.
 ١٠:١١ - 1399/04/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/04/29
خدمات وب‌پورتال محموعه نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی هنری
پایگاه پیشینه‌های نسخه‌پژوهی هنری
بخش پیشینه‌های نسخه‌پژوهی وب پورتال محموعه نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی هنری به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از فهرست منابع تالیف شده و پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه‌ نسخه‌های خطی هنری در سطح داخل و خارج کشور، ایجاد شده است. پیشینه‌های معرفی شده در این بخش در سه قالب کتاب، پایان‌نامه و مقاله است که هنرپژوهان محترم می‌توانند پیش از شروع پژوهش خود در حوزه‌نسخه‌های هنری ضمن اطلاع از پژوهش‌های صورت گرفته و بهره‌گیری از نتابج این پژوهش‌ها نسبت به تولید پژوهش‌های نوین در این حوزه اقدام نمایند.
 ١٣:٢٤ - 1399/04/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
1400/03/25
کارگاه‌های آموزشی نسخه‌شناسی
برگزاری دوره جامع کارگاه‌های آموزشی نسخه شناسی
مجموعه کارگاه‌های آموزشی با موضوع نسخه شناسی با بهره‌گیری از هنر و دانش جمعی از بهترین اساتید این حوزه به اجرا در می آید.
 ٠٨:٠٤ - 1399/03/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/03/10
شناسایی نسخه ‌خطی هنری مثنوی معنوی
نسخه‌ خطی مثنوی معنوی مولوی (کتابت ۱۰۷۳ق) با ۵۰ نگاره به سبک هندی
نسخه خطی مذهب و مصور مثنوی معنوی از مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در سال ۱۰۷۳ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۵۰ نگاره به سبک هندی و شامل مقدمه منثور به زبان عربی و شش دفتر شعر است. است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.626 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٠٨:٠١ - 1399/03/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری خمسه نظامی گنجوی
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۸۹۲ق) به خط ابوبکرشاه شهرستانی با ۲۶ نگاره
نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی توسط ابوبکر شاه بن حسن بن علی شهرستانی در سال ۸۹۲ق. کتابت شده است. نسخه دارای ۲۶ نگاره مربوط به دوره صفویه است. تذهیب، طلاکاری و صحافی این نسخه را جمال الدین محمد صدیقی اصفهانی بر عهده داشته است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.605 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١١:٥٥ - 1399/02/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی نسخه خطی هنری شاهنامه فردوسی
نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ق‍رن‌ ۱۰ق) با ۱۸ نگاره مربوط به دوره صفویه
نسخه خطی شاهنامه فردوسی به همراه دیباچه بایسنقری که در ق‍رن‌ ۱۰ق. کتابت شده است. این نسخه گزیده‌ای از نسخه‌ خطی اصلی است که دارای ۱۸ نگاره مربوط به دوره صفویه است و با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.600 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٠:٤٢ - 1399/02/28 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.