مقاله‌های فارسی

 نسخه‌شناسی هنری

عظیمی، حبیب الله (1392). بررسی تحلیلی مکتب هنری شیراز با استناد به آرایه های نسخ خطی. آینه میراث، 52: 191-238.

عظیمی، حبیب الله و موسوی، زهره سادات(1398). بررسی فهرست نویسی نسخ خطی و چاپ سنگی در ایران با استناد به ۵ کتابخانه بزرگ و ارائه الگوی مشترک واحد. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 85 :4-27.

نسخه‌های خطی هنری

دیوان حسن دهلوی

امیری، ناهید(۱۳۹۹). نسخه خطی دیوان حسن دهلوی (۱۰۱۱ق) محفوظ در موزه هنر والترز شهر بالتیمور. گلستان هنر، ۷(۲) :۸۱-۸۴.

سوز و گداز خبوشانی

آژند، یعقوب(1385). ققنوس‌وار در آتش: تفحصی در باب مثنوی سوز و گداز و دیوارنگاره‌ای در چهل‌ستون. گلستان‌ هنر، ۲(۳) :۱۱۸-۱۲۲.

باباصفری، علی اصغر و سالمیان، غلامرضا (۱۳۸۷). ستی و بازتاب ان در ادب فارسی. جستارهای نوین ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)،۴۱(۱)، ۴۹- ۷۴.

 

خمسه نظامی

جاودانی، ندا و گودرزی، مصطفی (1385). هنر انقلاب: بررسی و مقایسه هفت نگاره ایرانی با موضوعی واحد دیدن خسرو، شیرین را در حال آب تنی. خیال شرقی، 3 : 99-106.

حاجی‌نژاد، سارا (1396). تحلیل نگاره های خمسه نظامی تهماسبی در بستر تاریخی- هنری مکتب نگارگری تبریز صفوی. چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی.

روحانی، حمیدرضا و سخاوت، آزاده (1395). معرفی و بررسی خمسه ای مصور از دوره ترکمانان متعلق به موزه هنرهای اسلامی کوالالامپور. هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی، 67: 53-64.

شیرازی، فاطمه و صابر، زینب و  حسنی، محمدرضا (1395). بازنمايي تصوير زن در نگاره هاي خمسه برلاس بر اساس نظريه ميدان پي ير بورديو. نشریه زن در فرهنگ و هنر، 3.

قاضي زاده خشايار و  خزايي،  محمد (1388). جلوه هاي تصويري منظومه مخزن الاسرار نظامي در نگاره هاي خمسه تهماسبي. هنرهاي زيبا- هنرهاي تجسمي، 38 : 33-43.

محمدی وکیل، مینا (1388). نقد معناشناختی در مطالعه تطبیقی ادبیات و نقاشی با تکیه بر داستان لیلی و مجنون. جلوه هنر، 29: 25-38.

موسوی لر، اشرف السادات و زهتاب، فاطمه (1393). نقد نشانه شناختی نگاره بهرام گور در گنبد سپید بر اساس رمزگان تصویری امبرتواکو. مطالعات تطبیقی هنر، 8: 49-64. 

مولوی‌نژاد، صالح (1382). ایران‌شناسی در غرب: خمسه نظامی گنجوی - شاهکاری از کتب خطی ایرانی در قرن 17 - فرانسیس ریشار. ایران‌شناسی، 59، 622 ـ 635.

نوروزی، فائزه و عرب‌زاده،  جمال و اسکندر، ایرج (1397). گونه شناسی تطبیقی تشعیر نگاره های خمسه نظامی تهماسبی کدOR 2265، هنرهای صناعی اسلامی، 3: 71-84.

 

دیوان حافظ

آل داود، سید علی (1376). کهن ترین نسخه دیوان حافظ مورخ 803 هجری. نامه فرهنگستان، 9: 41-50.

اشراق، محمدکریم (1370).  نگاهی به چهار نسخه خطی دیوان حافظ متعلق به کتابخانه دانشگاه لیدن. معارف، 23: 15-40.

اشراق، محمد کریم (1373). دیوان حافظ؛ نسخه دربار مغولان هند. معارف، 33: 3-11.

دادور، ابوالقاسم و شفیقی، ندا (1397). پژوهشی بر نگاره‌های نسخه‌خطی دیوان حافظ کتابخانه پرینستون. فصلنامه نگره، 13(45), 88-103.

عابدی،  سید امیرحسین (1380). معرفي يك نسخه خطي مصور از ديوان حافظ. نثر پژوهي ادب فارسي (ادب و زبان)، 8-9 (7): 59-68.

قلیچ ­خانی، حمیدرضا (1389). معرفی نسخه‌­ای نفیس از دیوان حافظ. کلیات ماه هنر، 146: 18-22.

 

شاهنامه فردوسی

 احمدی نیا، محمدجواد (1393). نگاره های شاهنامه طهماسبی: از هاروارد تا فرهنگستان هنر. نقد کتاب هنر، 1-2: 37-54.

جعفری دهکردی، ناهید؛ فرجی، سارا؛ ترک زاده، ابراهیم(1398). مقایسه تطبیقی متن و نگاره در شاهنامه صفوی W602 والترز(درآوردن رستم، بیژن را از چاه). فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 13(49): 195-217.

 

عجایب المخلوقات

پورافضل، الهام (1396). معرفی نسخه عربی مصور «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات» کتابخانه ملی بریتانیا (کد 1440or ms ). هور، 3، 26-27.

کیانی‌نژاد، اشرف (1393). معرفی و مطالعه نسخه خطی مصور عجایب المخلوقات قزوینی دانشگاه کمبریج. نامه بهارستان، 3، 60-75.

مهریزی ثانی، سمیه و مهندس پور، فرهاد (1390). تطابق متن و تصویر در نگاره های موجودات خیالی عجائب المخلوقات قزوینی: مطالعه موردی نسخه خطی مصور کتابخانه دانشگاه پرینستون. کتاب ماه هنر، 153، 10-21.

 

قرآن کریم

آژند، یعقوب (1388). پژوهشی پیرامون تاریخچه فعالیت های یاقوت مستعصمی آخرین هنرمند مشهور خط و کتاب عصر عباسی. پژوهش های تاریخی ایران و اسلام، 5: 7-34.

افروند، قدیر(1374). قرآنی از سده پنجم به خط کوفی ایرانی (قرآن شماره 3610 موزه ملی ایران). وقف میراث جاویدان، 11و12: 2-10.

ایمانی، علی(1381). سهم ایرانیان در هنر خوشنویسی با تکیه بر خط کوفی. کتاب ماه هنر، 53 و54: 56-65.

 بلر، شیلا اس. (1384). یاقوت و پیروانش. مترجم محسن محمدی. آینه میراث، 29: 102-128.

تفرشی، محمد (1388). بررسي هنر تذهيب در قرآن هاي سده هاي نخستين قرن اول تا قرن چهارم هجري. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده هنرهاي زيبا،  گروه هنرهاي تجسمي.

توسلی، وحید(1395). تحلیلی بر مصاحف قرآنی مکتب هرات بر اساس منابع آستان قدس رضوی. آستان هنر،6 (16): 8-25.

خزائی، محمد (۱۳۸۱). ارزش‌هاي هنري قرآن منحصر به فرد ابن بواب در كتابخانه چيستربيتي شهر دوبلين.  الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی)، ۵۵: ۱۱-۳۱.

سلیمی نمین، هاجر (1388).کتابت و تذهیب در قرآن های چهار قرن اول اسلام. هنرهاي زيبا:(هنرهاي تجسمي) 40: 41-52.

شایسته فر، مهناز (1389). خط و تذهیب در نسخ خطی قرآنی قرون اول تا ششم / هفتم تا دوازدهم در کتابخانه کاخ گلستان. کتاب ماه هنر،150: 16-22.

شکری، محمد؛ نظری، علی (۱۳۹۵). معرفی و تحلیل ترجمه ای کهن از قرآن کریم در نسخه ای خطی موجود در موزه ی هنر والترز شهر بالتیمور، همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی، ارمنستان، دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان با همکاری موسسه سفیران فرهنگی مبین.

صحراگرد، مهدی؛ شیرازی، علی‌اصغر (1391). سطربندی و صفحه‌آرایی قرآن‌های خطی (با تأکید بر آثار قرن هشتم تا دهم هجری شیراز). فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 23(4): 136-151.

صديقي اصفهاني، زهرا، نجار پور جباري، صمد و خواجه احمدعطاري، عليرضا (1396). تطبيق تذهيب هاي سه نسخه از قرآن هاي دوره قاجار با تأکيد بر ويژگي هاي بصري آنها. دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، 7 (14): 83-99.

عالی، محمد(1378). ابن بواب (علی بن هلال) خوش نویس، نگارگر، تذهیب گر و کاتب قرآن کریم. کتاب ماه هنر، 12: 64-67.

فریدونی، حسن علی؛ توسلی، وحید (1397). بررسی خط و آرایه های هنری نهج البلاغه به کتابت یاقوت مستعصمی. پیام بهارستان، 2(113) : 343-354.

کاظمی، سامره(1385). سیر تحول کتابت قرآن تا سده‌ی هشتم هجری (دوره ی ایلخانی). کتاب ماه هنر، 91-92 :46-57

كريمي، عليرضا(1395). معرفي سه نمونه تذهيب قرآني (قرن سيزدهم ه. ق) موجود در کتابخانه و موزه ملي ملک. آستان هنر، 1 (18): 40-45.

متفكرآزاد، مريم و دوبختي، ليلا(1395). معرفی موزه قرآن و کتابت تبریز گنجینه آثار قرآنی(مسجد صاحب االمر). در کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی.

معتقدی، کیانوش (1392). بررسي شيوه هاي تذهيب در «مکتب شيراز» (سده هاي نهم و دهم قمري): روزبهان شيرازي، نابغه خط و تذهيب. آستان هنر، 4-5، 32-41.

موسوی، لیلا(1388). آشنایی با مراکز قرآنی: آشنایی با موزه‌ی ملی قرآن کریم. رشد آموزش قرآن، 27: 35-37.

نایب الصدری، مریم(1387). رونمایی از نفایس خطی قرآنی در مرکز دایرةالمعارف انسان شناسی. حافظ، 54: 15-16.

نعیمایی، ایرج (1382) احوال و آثار یاقوت مستعصمی.  فصلنامه خیال، 6: 64-83.

نیلساز، نصرت (1396). مروری بر مقاله نسخه‌ های خطی قرآن. آینه پژوهش، 164: 45-62.

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.