مهر و مشتری (۸۸۱ق)عنوان اصلی :

مهر و مشتری

عنوان دیگر :

-

زبان:

فارسی

مولف :

ع‍ص‍ار ت‍ب‍ری‍زی‌، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د، ق‍رن‌ ۸ق‌.


تاریخ تالیف :

ق‍رن‌ ۸ق‌.

تاریخ کتابت :

رمضان ۸۸۱ق.

کاتب :

مرشد الکاتب شیرازی          نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

ایران

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۲۴۳برگ، ۱۱سطر، اندازه سطور: ۶۵× ۱۳۰؛ قطع: ۱۲۰×۲۰۵م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۹نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

«تیموری»

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

سرلوحه «چهارلوح مذهب» به نقوش تزئینی گل با قلم زر، لاجورد، سبز، سیاه، آبی، صورتی و سفید؛ شرفه به رنگ لاجورد؛ مجدول: ج‍دول‌ دور س‍طور سیاه و زر؛ دارای رکابه؛ متن با مرکب مشکی و سرفصل‌ها با رنگ زر و عبارات داخل کتیبه‌های سرلوحه آغارین با «لعاب» سفید کتابت شده است.

نوع کاغذ:

کاغذ ته‌خط دار فارسی

نوع و تزئینات جلد:

چرم مشکی، سرطبله‌دار با نقوش به رنگ زر، اندرون جلد چرم قرمز رنگ با نقوش هندسی تزئینی به رنگ زر(جلد اصل است).

آغاز:

بنام پادشاه عالم عشق* که نامش هست نقش خاتم عشق...

انجام:

بختم (به‌ختم) انبیا و ختم قرآن* که ختم کارما برخیرکردان.

انجامه:

قد تم علی ید العبد الضعیف مرشد الکاتب فی شهر رمضان لسنه۸۸۱.

یادداشت تملک و سجع مهر :

-موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی ق‍رن‌‌۸ق‌.، منظومه‌های ‌عاشقانه، هنر تیموری، نسخه‌خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

نسخه مصور و مذهب مهر و مشتری از عصار تبریزی که توسط مرشد الکاتب به خط نستعلیق کتابت شده و دارای ۹نگاره است.

اطلاعات تکمیلی :

 عبارات داخل کتیبه‌های سرلوحه آغارین عبارتند از: العظمه‌لله، القدره‌الله، الحکم‌لله، القوه‌لله که با خط کوفی شکسته  و با «لعاب» سفید کتابت شده است.

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.
شماره نسخه :

Walters Art Museum Ms. W.627محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Mihr va Mushtarī (881 AH/ 1476 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.627.

Walters Art Museum, W.627, online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

غلامی هوجقان، فاطمه؛سیداحمدی زاویه، سید سعید؛ آذرنوش، آذرتاش (۱۳۹۶). مطالعه و بازیابی چوب چوگان با استناد بر نگاره‌ها و نسخ خطی دوره تیموریجلوه‌هنر، ۹(۲): ۶۳- ۷۶.

 

 

 

 فهرست پیشینه های لاتین :

Grube, Ernst J., and Maria Alberta Fabris (1962). Muslim Miniature Paintings from the XIII to XIX Century from Collections in the United States and Canada: Catalogue of the ExhibitionVenezia: N. Pozza, 69-70.

Richard, Francis (1989). Catalogue des manuscrits persans. Paris: Bibliothèque nationale, nos. 367, 374.

Richard, Francis (1997). Splendeurs persanes: manuscrits du XIIe au XVIIe siècle. Paris: Bibliothèque nationale, 84,104, 112, 133, 139.

تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.