خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۹۴۴ق)عنوان اصلی :

مخزن الاسرار

عنوان دیگر :

-

زبان:

فارسی

مولف :

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌‏‫، ۵۳۰؟ ‏- ۶۱۴؟ق.تاریخ تالیف :

قرن ۶ق.

تاریخ کتابت :

اواخر ماه ذی الحجه سال ۹۴۴ق.

کاتب :

میر علی کاتب (میرعلی هروی)نگارگر :

محمود مذهبتذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

به اهتمام سلطان میرک کتابدارمنشا (مکان جغرافیایی اثر) :

بخارا (دارالسلطنه بخارا)

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۸۲برگ، ۲۰ سطر؛ اندازه سطور: ۶۷× ۱۴۵؛ قطع: ۱۹۵× ۲۹۵ م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۵ نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

صفویه - مکتب بخارا

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

شروع نسخه با دو نگاره، سرلوحه دوگانه مذهب با نقوش تزئینی گل با قلم زر، سیاه، لاجورد، لعاب سفید، قرمز و سبز؛ شرفه به رنگ لاجورد؛ حاشیه‌های برگ‌ها مزین به نقوش گیاهی و حیوانی (تشعیر) به رنگ زر؛ کتیبه‌های چهارگوش مزین به نقوش تزئینی گل در ایتدای هر فصل؛ مجدول: جدول دور سطور آبی، سبز و زر؛ متن با مرکب مشکی و سرفصل‌ها با رنگ زر کتابت شده است.

نوع کاغذ:

کاغذ شرقی

نوع و تزئینات جلد:

«جلد ضربی طلاپوش با کتیبه، ترنجک، کنجی و نقوش حیوانی، اندرون آستر جلد سوخت معرق طلاکاری شده»

آغاز:

« بسم الله الرحمن الرحیم* هست کلید در گنج حکیم...»

انجام:

«شکر که این نامه بعنوان رسید* پیشتر از عمر به پایان رسید».

انجامه:

«تمت علی ید اضعف الکاتبین «و»اقل العباد میرعلی الکاتب السلطان الاعدل الاعظم الاکرم السلطان ابن سلطان ابن السلطان معز السلطنه و الدنیا و الدین ابوالغازی سلطان عبدالعزیز بهادر خلدالله تعالی ملکه و سلطانه فی اواخر ذی حجه سنه اربع و اربعین و تسعمایه الهجریه النبویه بدار السلطنه بخارا. باهتمام بنده خاکسار سلطان میرک کتابدار».

یادداشت تملک و سجع مهر :

یک مجلد  کتاب مخزن الاسرار  از تالیفات قدوة العارفین العارفین و زبدة السالکین شیخ نظامی علیع الرحمه برای میکائیل پسر جناب حلالت نصاب ... غراف سیمونیچ  وزیر مختار اعظم دولت با شوکت روسیه برسم یادگاری یادداشت شد».موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی قرن ۶ق، هنر تیموری، هنرصفوی،خمسه نظامی. برگزیده، مخزن الاسرار، خمسه‌نگاری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

«نسخه‌خطی مصور و مذهب از مخزن الاسرار نظامی گنجوی که توسط میرعلی هروی به خط نستعلیق کتابت شده و دو نگاره از آن دارای رقم «عمل محمود مذهب» است».

اطلاعات تکمیلی :

«برگ  ۳۴ و ۴۱ نسخه دارای رقم «عمل محمود مذهب» نقاش و خوشنویس مکتب بخارا است».

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.شماره نسخه :

Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. Supplément Persan 985.محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

 Mazan al-asrār. Niżāmī (1538 [944 H]). Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. Supplément Persan 985.یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌‏ (۱۳۹۹). مخزن‌الاسرار نظامی نسخه هنری مصور به خط میرعلی هروی مورخ۹۴۴ ھ.: نسخه برگردان دستنویس به نشانی supplement persan 985 کتابخانه ملی فرانسه.با مقدمه علی‌ صفری‌آق‌قلعه؛ ترجمه گزیده مقدمه به انگلیسی مصطفی امیری. تهران: موسسه پژوهشی میراث مکتوب.


فهرست پیشینه های لاتین :

-تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.