تاریخ نگارستان (۹۷۶ق)عنوان اصلی :

کتاب نگارستان

عنوان دیگر :

تاریخ نگارستان

زبان:

فارسی

مولف :

غ‍ف‍اری‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۹۰۰؟-۹۷۵ق.


تاریخ تالیف :

۹۵۹ق.

تاریخ کتابت :

۵ شوال ۹۷۶ق.

کاتب :

-نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

ایران

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۲۱۶ برگ، ۱۸سطر، اندازه سطور : ۹۵× ۱۷۰؛ قطع: ۱۸۰×۳۱۰م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۸ نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

صفویه - مکتب شیراز

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

دو صفحه آغازین کاملاً تذهیب شده؛ شامل سرلوحه «دوگانه» با نقوش تزئینی گل مذهب با قلم زر، قرمز، نارنجی؛ آبی، لاجورد و بنفش و کتیبه‌‌های زرین که در آن عنوان کتاب (کتاب نگارستان)، نام مولف (قاضی احمد غفاری) و آغاز دیباچه نسخه با «لعاب» سفید کتابت شده؛ شروع نسخه با سرلوحه و کتیبه مذهب با نقوش تزئینی گل و حاشیه‌های مزین با نقوش تزئینی گل به رنگ زر؛ طلا‌اندازی و نقوش تزئینی گل بین سطور؛ م‍ج‍دول‌:ج‍دول‌ دور س‍طور زر،قرمز، سیاه، نارنجی، سبز و آب‍ی؛ متن با مرکب مشکی، آبی، قرمز و زر کتابت شده است.

نوع کاغذ:

ته‌خط دار

نوع و تزئینات جلد:

چرم قهوه‌ای و مشکی، «ضربی طلاپوش و معرق با نقش ترنج، سرترنج، کتیبه‌بازوبندی، کنجی و ترنجک، اندرون جلد آستر کاغذی نخودی رنگ»(جلد اصل است).

آغاز:

ای طرازنده بهارستان * وی نگارنده نگارستان...

انجام:

چو در واقع نگارستان حسن است* از آن آمد نگارستان واقع ۹۵۹.

انجامه:

تمت کتاب الموسوم بتاریخ نگارستان و لب اللباب بعون الله ملک الاعلم الوهاب فی عصر یوم الخمیس خامس شهر شوال ختم بالخیر و الاقبال عام ست و سبعین و تسعما الهجریه النبویه و الختم بالنبی من لانبی.

یادداشت تملک و سجع مهر :

-موضوع اثر و توصیفگرها :

«تاریخ ایران پس از اسلام، داستان‌های تاریخی قرن۱۰ق، نثر فارسی قرن۱۰ق، هنر صفوی، مکتب شیراز، نسخه‌های خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

نسخه مذهب و مصور کتاب نگارستان یا تاریخ نگارستان از قاضی احمد غفاری که در سال ۹۷۶ق. کتابت شده و مربوط به دوره صفویه است.

اطلاعات تکمیلی :

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.شماره نسخه :

Walters Art Museum Ms. W.598محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Tarikh-i Nigaristan(976 AH/1569 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.598.

Walters Art Museum, W.598, on line description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

-فهرست پیشینه های لاتین :

Richard, Francis (1989). Catalogue des manuscrits persans. Paris: Bibliothèque nationale, no. 65,1.تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.