خمسه نظامی گنجوی (۸۸۵-۸۸۶ق)عنوان اصلی :

خمسه نظامی

عنوان دیگر :

خمسه

زبان:

فارسی

مولف :

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌‏‫، ۵۳۰؟ ‏- ۶۱۴؟ق.


تاریخ تالیف :

قرن ۶ق.

تاریخ کتابت :

۸۸۵-۸۸۶ق.

کاتب :

-نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

ایران

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۳۲۳برگ، ۲۱سطر، اندازه سطور: ۱۲۰× ۱۷۵؛ قطع:۱۶۰× ۲۳۵م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۶۰ نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

تیموری

نوع و درجه خط:

نستعلیق (متن) - کوفی غربی شکسته (عناوین کتا‌ب‌ها)

تزئینات متن:

بدون سرلوحه و کتیبه آغازین؛ شامل چهار «سرلوحه کتیبه‌ای» مذهب به نقوش اسلیمی با قلم زر، قهوه‌ای، سبز، لاجورد؛ شرفه‌‌ها به رنگ لاجورد؛ مجدول: ج‍دول‌ دور س‍طور آبی، سیاه، زر؛ دارای رکابه؛ در کتیبه‌ها متون عربی به سبک عباسی جدید (کوفی غربی شکسته) با «لعاب»سفید، متن با مرکب مشکی و سرفصل‌ها با رنگ قرمز کتابت شده است.

نوع کاغذ:

ته‌خط دار

نوع و تزئینات جلد:

چرم قهوه‌ای مایل به قرمز، اندرون جلد آستر کاغذی سبزرنگ(جلد اصل نیست و مربوط به قرن ۱۳ق. است).

آغاز:

بسم الله الرحمن الرحیم* هست کلید در گنج حکیم...

انجام:

نظامی بدو عالی آوازه باد*بنظمی چنین نام او تازه باد.

انجامه:

شامل چهار انجامه: انجامه مخزن الاسرار: تمت الکتاب بعون ملک الوهاب تحررا فی شهر رمضان المبارک سنه خمس و ثمانین و ثمانمایه، انجامه خسرو و شیرین: تمت الکتاب خسرو و شیرین بعون ملک الوهاب بتاریخ غره شهر سفر سنه ۸۸۵ ، انجامه لیلی و مجنون: تمت الکتاب لیلی و مجنون بعون ملک بیچون بتاریخ خامس شهر ربیع الاول سنه ۸۸۶ ، انجامه هفت پیکر: تمت الکتاب هفت پیکر بتوفیق اله تعالی بتاریخ ۲۲ رمضان سنه۸۸۵.

یادداشت تملک و سجع مهر :

-موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی قرن۶ق، هنر تیموری، خمسه‌نگاری، نسخه‌های خطی تصویری».

چکیده یا خلاصه نسخه :

این نسخه شامل کتاب‌های مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه همراه با اقبالنامه است.

اطلاعات تکمیلی :

صفحه آغازین کتاب مخزن الاسرار و انجامه پایان کتاب موجود نیست.
عناوین نوشته شده به خط کوفی در ابتدای هر کتاب عبارتست از: خسرو و شیرین: ذکر القدیم اولی بالتقدیم؛ لیلی و مجنون: الحمدلله علی نعمته؛ هفت پیکر: بسم‌الله الرحمن الرحیم. اسکندرنامه: واذکرالله اعلی و اکبر.
کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.


شماره نسخه :

Walters Art Museum Ms. W.604


محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

Khamsah-i Niẓāmī (885- 886 AH / 1481 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.604.

Walters Art Museum, W.604, on line description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.


یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.فهرست پیشینه های فارسی :

-فهرست پیشینه های لاتین :

Storey, C. A. (1927). Persian Literature: a Bio-Bibliographical Survey, Vol. 2.London: Luzac, 438-495.


تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.