بهرام افشارنام پدیدآورنده :

بهرام افشار

تاریخ تولد- وفات :

ق‍رن‌ ۱۰ق

دوره تاریخی :

احتمالاً صفویه

حرفه :

نگارگر

معرفی :

از نقاشان سده دهم هجری قمری است و به نقل از استاد کریم زاده (کریم‌زاده، ۱۳۷۰: ج. ۳: ۱۴۴۵)از آثار رقم دار وی تصویری است در یک نسخه خمسه نظامی متعلق به موزه‌های فرانسه که تاریخ ۹۶۸هجری قمری دارد(سرمدی، ۱۳۷۹:۱۲۲).  منابع فارسی :

 

سرمدی، عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملک. تهران: هیرمند.

کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۰). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌: و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌. لندن: انتشارات ساتراپ.

 منابع لاتین :

 

.Khamseh Nezâmi (1560-1561 [968 AH]). Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. Supplément Persan 1956.

 آثار موجود در این مجموعه :

 

خمسه نظامی(کتابت ۹۶۸ق)، کتابخانه ملی فرانسه،  Supplément Persan 1956 .

 کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.