خمسه نظامی گنجوی (اواخر ق‍رن‌ ۹ق - اوایل ق‍رن‌ ۱۰ق)
خمسه نظامی گنجوی (اواخر ق‍رن‌ ۹ق - اوایل ق‍رن‌ ۱۰ق) تاریخ ثبت : 1399/02/20
طبقه بندي : ,,
عنوان قراردادی : خمسه نظامی گنجوی (اواخر ق‍رن‌ ۹ق - اوایل ق‍رن‌ ۱۰ق)
تصویر :
عنوان نسخه : خمسه نظامی
تاریخ کتابت : اواخر ق‍رن‌ ۹ق. - اوایل ق‍رن‌ ۱۰ق.
کاتب : -
نگارگر : میرک نقاش - کمال الدین بهزاد - قاسم علی
تذهیب‌کار : -
صحاف : -
تعداد نگاره‌ها : ۲۲ نگاره
محل نگهداری : کتابخانه بریتانیا
شماره نسخه :

British Library.Or 6810

اطلاعات تکمیلی :

 Copyright © The British Library Board


تصاویر گزیده صفحات :
شماره پیشینه : 999
شماره بازیابی : ۱۰۰-۴۳
تعداد نمایش : 558 <<بازگشت
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.