خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (قرن ۱۲ق)
خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (قرن ۱۲ق) تاریخ ثبت : 1399/12/03
طبقه بندي : ,,
عنوان قراردادی : خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (قرن ۱۲ق)
تصویر :
عنوان نسخه : خسرو و شییرین
تاریخ کتابت : ق‍رن‌ ۱۲ق.
کاتب : -
نگارگر : -
تذهیب‌کار : -
صحاف : -
تعداد نگاره‌ها : ۳۶ نگاره
محل نگهداری : دانشگاه بیرمنگام، مجموعه مینگانا
شماره نسخه :

University of  Birmingham. Mingana Collection, Persian 3

اطلاعات تکمیلی :

-

تصاویر گزیده صفحات :
شماره پیشینه : 1200
شماره بازیابی : ۱۰۰-۶۷
تعداد نمایش : 376 <<بازگشت
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.