اخبار نسخه‌های خطی هنری


99/05/15
شناسایی نسخه خطی‌ هنری شاهنامه فردوسی
نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ۹۴۹ق) با ۳۸ نگاره مربوط به دوره صفوی
نسخه خطی شاهنامه فردوسی در محرم سال ۹۴۹ق.کتابت شده است. این نسخه خطی ارزشمند دارای ۳۸ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز است. این نسخه ارزشمند شامل که شامل مقدمه، کتاب شاهنامه و لهراسب‌نامه است و با شماره دسترسی Persian MS 932 درکتابخانه دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.
 ١٥:٣٢ - 1400/12/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/01/25
شناسایی نسخه خطی هنری دیوان حافظ
نسخه خطی دیوان حافظ (کتابت ۹۱۸ق) به خط زین العابدین جامی
نسخه خطی دیوان حافظ توسط زین العابدین بن عبدالرحمن الجامی در ماه شعبان سال ۹۱۸ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای ۵ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.628 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٥:٢٩ - 1400/12/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
1400/03/09
شناسایی نسخه ‌خطی هنری دیوان امیرشاهی
نسخه خطی دیوان امیرشاهی(کتابت قرن ۱۰ق) به خط میرعمادالحسینی
سخه خطی هنری با عنوان دیوان امیرشاهی که احتمالاً در قرن ۱۰ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. کاتب نسخه براساس اطلاعات به‌جا مانده از انجامه مخدوش شده و همچنین یادداشت کتابدار کتابخانه سلطنتی دهلی در ابتدای نسخه، میرعمادالحسینی است. علاوه بر آرایه‌های هنری فراوان داخل متن، دو مجلس نگاره مربوط به هنر صفوی و به سبک مکتب بخارا در این نسخه موجود است. این نسخه نفیس از دیوان امیرشاهی با شماره دسترسی Chester Beatty. Per 257 در کتابخانه چستربیتی نگهداری می‌شود.
 ١٢:٤٠ - 1400/12/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
 98/08/23
شناسایی نسخه خطی هنری تاریخ نگارستان
نسخه‌ خطی تاریخ نگارستان (کتابت ۹۷۶ق) با ۸ نگاره به سبک مکتب شیراز
نسخه خطی هنری تاریخ نگارستان که در تاریخ پنجم شوال سال ۹۷۶ق. کتابت شده و دارای ۸ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز است. این نسخه هنری در موزه هنر والترز با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.598 نگهداری می‌شود.
 ١١:٣٠ - 1400/12/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/04/30
شناسایی نسخه خطی‌ هنری شاهنامه فردوسی
نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ۱۰۲۷- ۱۰۲۸ق) به خط محمدمیرک
نسخه خطی شاهنامه فردوسی توسط محمد میرک بن میرمحمد الحسینی استادی در طی سال‌های ۱۰۲۷ الی ۱۰۲۸ ق. کتابت شده است. این نسخه ارزشمند دارای ۸۳ نگاره است که مشخصه‌های برخی از این نگاره‌ها به ویژگی‌های نگارگری رضا عباسی و شیخ عباسی از هنرمندان دوره صفویه نزدیک است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.602در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٤:١٢ - 1400/06/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
1400/03/02
شناسایی نسخه ‌خطی هنری عجایب المخلوقات
نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات (کتابت ۱۳۲۴ق) با ۵۶ نگاره
نسخه خطی هنری با عنوان عجایب المخلوقات که در ماه شعبان سال ۱۳۲۴ق. توسط علی محمد بن جعفر ابوالحسن نائینی المصاحب به خط نستعلیق و نسخ کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۵۶ نگاره و تعدادی نمودار و جدول است و با شماره دسترسیIslamic Manuscripts, Third Series no. 349 در کتابخانه دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود.
 ١٢:٤٢ - 1400/06/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
1400/03/30
شناسایی نسخه ‌خطی هنری قصص الانبیاء
نسخه خطی قصص الانبیاء نیشابوری (کتابت ۹۸۴ق) با ۲۲ نگاره
نسخه خطی هنری از کتاب قصص الانبیاء تالیف ابراهیم بن منصور نیشابوری که در تاریخ ۱۹ شوال سال ۹۸۴ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. نسخه دارای ۲۲ نگاره به سبک هنر صفوی و مکتب شیراز است که با دو مجلس نگاره آغاز می‌گردد و در ادامه آن شمسه‌های مذهب و سرلوحه‌های مرصع با نقوش تزئینی و رنگ های متنوع موجود است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Staatsbibliothek zu Berlin. Diez A fol. 3 در کتابخانه دولتی برلین به نگهداری می‌شود.
 ١٢:١٠ - 1400/06/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/09/29
شناسایی نسخه خطی تشریح البدن منصوری
نسخه ‌خطی تشریح البدن منصوری با ۶ تصویر
نسخه خطی تشریح البدن از منصور بن محمد بن الیاس شیرازی با موضوع کالبدشناسی و پزشکی که دارای ۶ تصویراست. این نسخه با شماره دسترسی Supplément Persan 1555 در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می شود.
 ٠٨:٢٥ - 1400/06/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
نگاره نبرد حضرت علی اکبر (ع) در کربلا
نگاره نبرد حضرت علی اکبر (ع) در کربلا از روضه الشهدا (کتابت قرن ۱۰ق)
نگاره نبرد حضرت علی اکبر (ع) در کربلا یکی از نگاره های نسخه خطی هنری کتاب روضه الشهدا تالیف حسین بن علی واعظ کاشفی است. بخش عمده ای از این کتاب متمرکز بر واقعه حزن انگیز کربلاست و بخش هایی از آن نیز به شرح مصائب سایر انبیا و امامان معصوم پرداخته ‌است. این نسخه ارزشمند احتمالاً در قرن ۱۰ق. به خط نستعلیق کتابت شده و دارای ۱۲ نگاره است.
 ١٨:٢٢ - 1400/05/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/11/06
شناسایی نسخه‌خطی مجلس تعزیه احمد صفاح
نسخه‌خطی مجلس تعزیه احمد صفاح (کتابت ۱۳۳۲ق)
نسخه‌خطی مجلس تعزیه احمد صفاح شامل مجموعه اشعار در قالب مرثیه سرایی و با موضوع انتقام گرفتن از خاندان بنی‌‌امیه است که در سال۱۳۳۲ق. توسط غلامحسین ولد مرحوم ملاشریف کتابت شده است. این نسخه با شماره دسترسی Ceruulli.pers.5.001 در کتابخانه واتیکان نگهداری می شود. جهت دستیابی به اطلاعات نسخه‌شناسی و مشاهده گزیده‌ای از برگ‌های این نسخه به اینجا مراجعه فرمایید.
 ١٨:٢٠ - 1400/05/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
1399/03/24
شناسایی نسخه خطی هنری کلیات سعدی
نسخه خطی کلیات سعدی (کتابت ۹۲۶ق) با ۱۳ نگاره مربوط به دوره صفویه
نسخه خطی مذهب و مصور کلیات سعدی در ۱۰جمادی الثانی ۹۲۶ق. کتابت شده است. این نسخه دارای ۱۳ نگاره به سبک دوره صفویه است. آثار موجود در این نسخه خطی شامل: مقدمه(هفت رساله)، گلستان، سعدی‌نامه(بوستان)، قصیده فارسی، مراثی، قصیده عربی، ترجیعات، طیبات، بداعی، خواتیم، غزلیات قدیم، کتاب صاحبیه، مقطعات، خبیثات، المجلس الاول فی الهزل، المجلس الثانی فی الهزل، المجلس الثالث فی الهزل، کتاب مضاحیک(مضحکات)، رباعیات و فردیات است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.616 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ٠٨:٤٠ - 1400/05/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/10/13
شناسایی نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات
نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات (کتابت ۱۰۴۱ق) با ۳۵۵ نگاره
نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات از زکریا بن محمد قزوینی که در ۱۲ذی الحجه سال ۱۰۴۱ق. به خط نستعلیق خوش کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۳۵۵ نگاره مربوط دوه صفویه و سبک مکتب اصفهان است و با شماره دسترسی Persian MS 3 در کتابخانه جان رایلندز دانشگاه منچستر نگهداری می‌شود.
 ٠١:١٨ - 1400/05/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
1400/04/30
شناسایی نسخه ‌خطی هنری گلشن راز
نسخه خطی گلشن راز (کتابت ۹۹۴ق) به خط مظفرحسین الکاتب الهروی
نسخه خطی هنری گلشن راز تالیف م‍ح‍م‍ود‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ که در ذی‌الحجه ۹۹۴ق. توسط مظفر حسین الکاتب الهروی به خط نستعلیق کتابت شده است. نسخه دارای ۲ نگاره به سبک هنر صفوی است که علاوه بر سرلوحه مذهب آغازین، در تزئین تمامی حاشیه‌های برگ‌های نسخه ا ز آرایه تشعیر استفاده شده است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Staatsbibliothek zu Berlin. Diez A oct. 3 در کتابخانه دولتی برلین به نگهداری می‌شود.
 ١٣:٥٧ - 1400/04/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
1399/03/06
شناسایی نسخه خطی هنری صفات‌العاشقین هلالی جغتایی
نسخه خطی صفات العاشقین هلالی جغتایی (کتابت ۹۷۸ق)
نسخه خطی صفات العاشقین از هلالی جغتایی توسط میرمعزالدین محمد حسینی کاشانی در سال ۹۷۸ق. کتابت شده است. نسخه دارای ۶نگاره مربوط به دوره صفوی است و آرایه‌های تذهیب و تشعیر به زیبایی در تمامی برگ‌های آن به کار رفته است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.656 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.
 ١٢:٤٧ - 1400/04/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
99/06/12
شناسایی نسخه خطی‌ هنری دیوان حافظ
نسخه خطی دیوان حافظ (کتابت ۹۲۶ق) با ۶ نگاره مربوط به دوره صفوی
نسخه خطی دیوان حافظ در جمادی الثانی سال ۹۲۶ق. کتابت شده و دارای ۶ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه ارزشمند شامل غزلیات، مقطعات و رباعیات خواجه حافظ شیرازی است و با شماره دسترسی Islamic Manuscripts, Garrett no. 62G درکتابخانه دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود.
 ١٢:٣٥ - 1400/04/30 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.