فهرست نسخه های هنری
 
فهرست نسخه های خطی شاهنامه فردوسی
ردیف شماره بازیابی عنوان نسخه(تاریخ کتابت) محل نگهداری
1 ۱۰۰-۱۰۰۳ شاهنامه‌ فردوسی (قرن ۱۰ق)* کتابخانه دانشگاه منچستر
2 ۱۰۰-۱۰۰۴ شاهنامه فردوسی (ق‍رن‌۱۰ق). برگزیده* موزه هنر والترز
3 ۱۰۰-۱۰۰۵ شاهنامه فردوسی (۱۰۲۷- ۱۰۲۸ق)* موزه هنر والترز
4 ۱۰۰-۱۰۰۶ شاهنامه فردوسی (۱۰۲۸ق)* موزه هنر والترز
5 ۱۰۰-۱۰۰۷ شاهنامه‌ فردوسی (قرن ۱۱-۱۳ق)* موزه هنر والترز
6 ۱۰۰-۱۰۰۹ شاهنامه فردوسی (۸۴۸ق)* کتابخانه ملی فرانسه
7 ۱۰۰-۱۰۰۸ شاهنامه‌ فردوسی (۹۰۵ق)* کتابخانه چستربیتی
8 ۱۰۰-۱۰۰۱ شاهنامه فردوسی (۹۴۹ق)* کتابخانه دانشگاه منچستر
9 ۱۰۰-۱۰۰۲ شاهنامه فردوسی (۹۹۸ق)* کتابخانه دانشگاه پرینستون
برای مشاهده اطلاعات نسخه شناسی نسخه‌ها٬ بر روی عنوان نسخه کلیک کنید.
اطلاعات نسخه شناسی نسخه‌هایی که با علامت* مشخص شده٬ به طور کامل در مجموعه موجود است.
 
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.