پیشینه‌ های نسخه پژوهی هنر قرآنی

منابع فارسی

کتاب‌

  مصحف شریف: به خط محقق و با ترجمه فارسی کهن از سده نهم هجری قمری (۱۳۹۳). مقدمه و معرفی سیدحسین مرعشی. تهران: سفیر اردهال.

 

مقاله

آژند، یعقوب (1388). پژوهشی پیرامون تاریخچه فعالیت های یاقوت مستعصمی آخرین هنرمند مشهور خط و کتاب عصر عباسی. پژوهش های تاریخی ایران و اسلام، 5: 7-34.

افروند، قدیر(1374). قرآنی از سده پنجم به خط کوفی ایرانی (قرآن شماره 3610 موزه ملی ایران). وقف میراث جاویدان، 11و12: 2-10.

ایمانی، علی(1381). سهم ایرانیان در هنر خوشنویسی با تکیه بر خط کوفی. کتاب ماه هنر، 53 و54: 56-65.

 بلر، شیلا اس. (1384). یاقوت و پیروانش. مترجم محسن محمدی. آینه میراث، 29: 102-128.

تفرشی، محمد (1388). بررسي هنر تذهيب در قرآن هاي سده هاي نخستين قرن اول تا قرن چهارم هجري. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده هنرهاي زيبا،  گروه هنرهاي تجسمي.

توسلی، وحید(1395). تحلیلی بر مصاحف قرآنی مکتب هرات بر اساس منابع آستان قدس رضوی. آستان هنر،6 (16): 8-25.

خزائی، محمد (۱۳۸۱). ارزش‌هاي هنري قرآن منحصر به فرد ابن بواب در كتابخانه چيستربيتي شهر دوبلين.  الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی)، ۵۵: ۱۱-۳۱.

سلیمی نمین، هاجر (1388).کتابت و تذهیب در قرآن های چهار قرن اول اسلام. هنرهاي زيبا:(هنرهاي تجسمي) 40: 41-52.

شایسته فر، مهناز (1389). خط و تذهیب در نسخ خطی قرآنی قرون اول تا ششم / هفتم تا دوازدهم در کتابخانه کاخ گلستان. کتاب ماه هنر،150: 16-22.

شکری، محمد؛ نظری، علی (۱۳۹۵). معرفی و تحلیل ترجمه ای کهن از قرآن کریم در نسخه ای خطی موجود در موزه ی هنر والترز شهر بالتیمور، همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی، ارمنستان، دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان با همکاری موسسه سفیران فرهنگی مبین.

صحراگرد، مهدی؛ شیرازی، علی‌اصغر (1391). سطربندی و صفحه‌آرایی قرآن‌های خطی (با تأکید بر آثار قرن هشتم تا دهم هجری شیراز). فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 23(4): 136-151.

صديقي اصفهاني، زهرا، نجار پور جباري، صمد و خواجه احمدعطاري، عليرضا (1396). تطبيق تذهيب هاي سه نسخه از قرآن هاي دوره قاجار با تأکيد بر ويژگي هاي بصري آنها. دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، 7 (14): 83-99.

عالی، محمد(1378). ابن بواب (علی بن هلال) خوش نویس، نگارگر، تذهیب گر و کاتب قرآن کریم. کتاب ماه هنر، 12: 64-67.

فریدونی، حسن علی؛ توسلی، وحید (1397). بررسی خط و آرایه های هنری نهج البلاغه به کتابت یاقوت مستعصمی. پیام بهارستان، 2(113) : 343-354.

کاظمی، سامره(1385). سیر تحول کتابت قرآن تا سده‌ی هشتم هجری (دوره ی ایلخانی). کتاب ماه هنر، 91-92 :46-57

كريمي، عليرضا(1395). معرفي سه نمونه تذهيب قرآني (قرن سيزدهم ه. ق) موجود در کتابخانه و موزه ملي ملک. آستان هنر، 1 (18): 40-45.

متفكرآزاد، مريم و دوبختي، ليلا (1395). معرفی موزه قرآن و کتابت تبریز گنجینه آثار قرآنی(مسجد صاحب االمر). در کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی.

معتقدی، کیانوش (1392). بررسي شيوه هاي تذهيب در «مکتب شيراز» (سده هاي نهم و دهم قمري): روزبهان شيرازي، نابغه خط و تذهيب. آستان هنر، 4-5، 32-41.

موسوی، لیلا(1388). آشنایی با مراکز قرآنی: آشنایی با موزه‌ی ملی قرآن کریم. رشد آموزش قرآن، 27: 35-37.

نایب الصدری، مریم(1387). رونمایی از نفایس خطی قرآنی در مرکز دایرةالمعارف انسان شناسی. حافظ، 54: 15-16.

نعیمایی، ایرج (1382) احوال و آثار یاقوت مستعصمی.  فصلنامه خیال، 6: 64-83.

نیلساز، نصرت (1396). مروری بر مقاله نسخه‌ های خطی قرآن. آینه پژوهش، 164: 45-62.

 

پایان نامه

هاشمی نژاد، علیرضا (۱۳۹۲). بررسی شیوه‌های کتابت نسخه‌های خطی به قلم نسخ، از قرن هشتم تا سیزدهم هجری قمری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

 

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.