پایگاه هنر قرآنی


جلوه‌های هنر قرآنی
 
خط کوفی
ردیف شماره بازیابی عنوان نسخه(تاریخ کتابت) محل نگهداری
1 ۲۰۰-۷۰۰۱ قرآن. برگزیده (قرن ۳ق)* موزه هنر والترز
2 ۲۰۰-۷۰۰۲ قرآن. برگزیده (قرن ۳ق)* موزه هنر والترز
3 ۲۰۰-۷۰۰۳ قرآن. برگزیده (اواخر قرن ۳ق و احتمالاً قرن ۵ق)* موره هنر والترز
4 ۲۰۰-۷۰۰۵ قرآن. برگزیده (قرن ۵ -۶ق)* موزه هنر والترز
5 ۲۰۰-۷۰۰۶ قرآن. برگزیده (قرن ۶ق)* موزه هنر والترز
6 ۲۰۰-۷۰۰۷ قرآن (قرن ۶ق)* موزه هنر والترز
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.